Detail předmětu

Bioinženýrství pro potravináře

FCH-DCO_BIPAk. rok: 2019/2020

Produkce kyseliny mléčné, octu, aminokyselin, inzulínu, antibiotik, enzymů a pekařských kvasnic.

Výsledky učení předmětu

Teoretické znalosti biotechnologických postupů používaných v potravinářství

Prerekvizity

Bez omezení

Doporučená nebo povinná literatura

G. D. Najafpour, Biochemical Engineering and Biotechnology, Elsevier, New York, 2019 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška se skládá z ústní části.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Aplikace fermentačních procesů.
Produkty biologického zpracování.
Výroba kyseliny mléčné.
Výroba octu.
Produkce aminokyselin a inzulínu.
Výroba antibiotik.
Produkce enzymů.
Výroba pekařských výrobků.

Cíl

Prohloubit znalosti vybraných průmyslových biotechnologických a mikrobiologických metod pro produkci různých produktů aplikovaných v průmyslových odvětvích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka se realizuje účastí na vybraných přednáškách a konzultacemi k tématům, které vycházejí ze zadání doktorské práce

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKCP_CHTP doktorský

    obor DKCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program DPCP_CHTP doktorský

    obor DPCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

  • Program DPAP_CHTP doktorský

    obor DPAO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný