Detail předmětu

Medicínské informační systémy

FEKT-MPC-MISAk. rok: 2018/2019

Předmět je věnován principům informačních systémů, databázových systémů a dotazovacích jazyků. Je orientován na získání znalostí o pacientských datech a pacientském počítačovém záznamu. Diskutuje počítač jako součást diagnostických, terapeutických a správních systémů, hierarchii a funkci medicínských informačních systémů, specifika etiky a bezpečnosti medicínských dat v informačních systémech. Seznamuje s kódovacími systémy, povinnými i nepovinnými z hlediska české legislativy, propojení zdravotnických IS a užívané standardy pro přenos medicínských a obrazových dat.
Laboratorní cvičení navíc kladou důraz na převody číselných soustav, reprezentaci znaků v ASCII kódu, je prezentován informační systém PC Doktor a studenti jsou seznámeni s projektem telemedicíny. Detailněji je představen Laboratorní IS.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- popsat základní struktury medicínských informačních systémů,
- vysvětlit základní pojmy elektronické zdravotní dokumentace,
- popsat principy základních metod zpracování dat v informačních systémech,
- diskutovat výhody a nevýhody jednotlivých metod,
- pracovat s klinickým informačním systémem.

Prerekvizity

Student by měl být schopen vysvětlit základní principy zpracování dat, měl by znát základní pojmy zdravotnických procesů a měl by ovládat základní znalosti z databázových systémů. Obecně jsou požadovány znalosti matematiky na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

MUNZ, J. Informační technologie ve zdravotnictví - Informační systémy. ČVUT Praha, 2011. ISBN 978-80-01-04720-0. (CS)
ŠPUNDA, M., DUŠEK, J. a kol. Zdravotnická informatika. Karolinum, Praha, 2007. (CS)
BEAVER, K. Healthcare Information Systems, Second Edition (Best Practices). Auerbach Publications, 2002. ISBN 978-0849314988. (EN)
KASAL, P., SVAČINA, Š. Lékařská informatika. Karolinum, Praha, 1998. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratorní cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává projekty podle pokynů vyučujících.

Způsob a kritéria hodnocení

až 30 bodů ze cvičení (1 samostatný projekt, 1 test)
až 70 bodů za ústní zkoušku
Zkouška je zaměřena na ověření orientace v základních pojmech medicínských informačních systémů a schopnosti definovat strukturu medicínských informačních systémů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Organizace českého zdravotnictví a zdravotní péče, informační systémy.
2. Databázové systémy, databázové modely.
3. Počítač jako součást diagnostických, terapeutických a správních systémů.
4. Nemocniční informační systémy.
5. Nemocniční informační systémy na bázi centralizované nebo distribuované databáze.
6. Počítačový pacientský záznam, medicínská data.
7. Elektronický zdravotní záznam - koncept e-Health.
8. Komunikace mezi různými informačními systémy, datové standardy.
9. Zásady výstavby nemocničních informačních systémů.
10. Bezpečnost dat, specifika etiky v medicínských informačních systémech.
11. Účtování zdravotní péče.
12. Plánovací systémy, vyvolávací systémy.
13. Manažerské informační systémy.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v problematice specifikace lékařských dat z hlediska jejich zpracování diagnostickými systémy a zdravotnickými informačními systémy, poskytnout informace o struktuře jejich reprezentace, o jejich úloze v diagnostických systémech a koncepci medicínských informačních systémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná. Řádně omluvené zameškané hodiny lze nahradit po domluvě s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-BTB magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor