Detail předmětu

Technická angličtina pro pokročilé

FEKT-MPC-TAPAk. rok: 2018/2019

Náplní předmětu je zaměření na specifické oblasti gramatiky nezbytné pro aktivní použití v technických překladech a vědeckých článcích, podpořené rozvojem a rozšířením odborné slovní zásoby.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student rozšíří svou slovní zásobu technické angličtiny. Ujasní si významové a kontextové nuance odborných výrazů. Je schopen pracovat s odborným textem jak po stránce obsahové, tak formální a stylistické. Je schopen precizně formulovat a organizovat myšlenky tak, aby odpovídaly odbornému technickému stylu vyjadřování. Vytříbí své znalosti gramatiky a její praktické aplikace na odborný text.

Prerekvizity

Požadují se znalosti na úrovni B2 SERR

Doporučená nebo povinná literatura

Badecka-Kozikovska, M. (2015) English for Students of Electronics and Telecommunications: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Gdańsk (CS)
Gójska, G. (2004) Technical Grammar: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Gdańsk (CS)
Maciejewska, J., Kucharska-Raczunas, A. (2012) Information Technology for Students of Technical Studies: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Gdańsk (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výukové metody zahrnují čtení a analýzu technických textů, technické poslechy, překlady, studentské prezentace, konverzace a aktivní účast na hodině.

Způsob a kritéria hodnocení

70% účast, průběžné plnění úkolů
Zápočtový test (max.40 bodů, min.24)
Zkouška: prezentace v průběhu semestru (60 bodů max.)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Automated design
Vyjadřování příčiny a následku (slovesa, spojky, nominalizace)
Optoelektronika
Přítomná participia, minulá participia, vyjadřování účelu a důvodu
Technická prezentace
Rekonstrukce textu na základě poznámek z poslechu, parafráze obsahu, shrnutí hlavních myšlenek
Elektronické měření
Složená podstatná jména, pasívum
Audio kódování
Inverze, spojovací výrazy, spojky
Design of advanced integrated circuits
Software designed radio

Cíl

Předmět poskytuje studentům rozšíření znalostí a praktické aplikace gramatiky a odborné slovní zásoby na úrovni B2-C1 SERR se zaměřením na technické texty v elektrotechnice a informatice.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-BTB magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor