Detail předmětu

Computer-supported solution of engineering problems

FEKT-NPPRAk. rok: 2019/2020

Je proveden výklad numerických metod, používaných v rozšířených programech CADu a v programech pro vědeckotechnické výpočty. Předmět pokrývá nejrozšířenější metody řešení lineárních a nelineárních problémů. V každé skupině jsou metody roztříděny podle vlastností a praktické použitelnosti. Výklad je pak soustředěn na metody osvědčené v praxi. U těchto metod je k dispozici i zdrojový text v MATLABu pro počítačová cvičení.

Výsledky učení předmětu

Aktivní znalost matematických numerických metod pro řešení v praxi často se vyskytujících úloh, což je předpokladem efektivního využívání profesionálních programů, v nichž jsou tyto metody implementovány.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

PRESS,W.H. et al.: Numerical Recipes in Pascal. The Art of Scientific Computing. Cambridge University Press, 1994. ISBN 0-521-37516-9 (book), 0-521-37532-0 (CD).
ACTON, F.S.: Numerical Methods that Work. The Mathematical Association of America, Washington D.C., 1990. ISBN 0-88385-450-3.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Prohloubení dosavadních a získání dalších znalostí studentů o prakticky využitelných numerických metodách řešení inženýrských problémů se zaměřením na elektrotechniku, o příslušných algoritmech počítačového řešení, a o efektivním využívání profesionálních programů, jako je MicroCap, PSPICE, SNAP, kde jsou tyto algoritmy implementovány a možnosti použití numerických metod v tabulkových procesorech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-EST , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný mimooborový
    obor MN-TIT , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor