Detail předmětu

Radio Receivers and Transmitters

FEKT-CRPVAk. rok: 2019/2020

Studenti seznámí s architekturou analogových a digitálních radiových komunikačních systémů (blokové schéma, základní funkce) a dále s činností vybraných analogových a číslicových obvodů používaných v radiových systémech (zesilovače, oscilátory, směšovače, filtry, modulátory, demodulátory, atd.). Nakonec získají základní informace o systémech rozhlasového vysílání (FM, DAB, DRM).

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen (1) popsat strukturu obecného analogového a digitálního radiokomunikačního systému, (2) vysvětlit činnost vybraných analogových a číslicových obvodů používaných v radiových systémech (3) a orientovat se v technologiích používaných v systémech rozhlasového vysílání.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti základů zpracování signálů a teorie elektronických obvodů.

Doporučená nebo povinná literatura

CHIEN, Ch. Digital Radio on a Chip. Kluwer Academic Publishers, Norwell 2000 (EN)
ROHDE, U., BATEMAN, A., WHITAKER, J. Communications Receivers: Dps, Software Radios, and Design, 3rd Edition. McGraw-Hill 2001. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti mohou získat během semestru 20 bodů za aktivní práci v laboratorních cvičeních. Za závěrečnou zkoušku je uděleno maximálně 80 bodů.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Kmitočtová pásma. Základní koncepce přijímačů a vysílačů s analogovým a digitálním zpracováním signálů.
2. Parametry přijímačů a vysílačů a metody jejich měření. Vstupní obvody přijímačů.
3. Směšovače (aditivní, multiplikativní, vyvážené). Oscilátory (LC, krystalové).
4. Kmitočtové syntezátory, PLL, DDFS. Pásmové zesilovače. Mezifrekvenční filtry.
5. Demodulátory AM, FM a PM. Demodulátory MQAM a MPSK.
6. Pomocné obvody přijímačů, AVC, AFC. Rozhlasová stereofonie, kodéry a dekodéry. RDS.
7. Selektivní výkonový zesilovač. Aktivní prvky. Pracovní třídy a režimy.
8. Přizpůsobovací, transformační a vazební obvody. Širokopásmové výkonové zesilovače.
9. Modulátory AM, FM a PM. Modulátory MQAM a MPSK. Modulátory na principu DDFS
10. Vysokofrekvenční výkonové zesilovače s vysokou účinností, třída D, E a F.
11. Vzorkování pásmových signálů, A/D převodníky pro rádiové přijímače.
12. Metody číslicového zpracování v radiotechnice (filtrace, demodulace, synchronizace).
13. Softwarový transceiver. Metody implementace. OFDM, digitální rozhlasové vysílání DAB-T, DRM.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se strukturou, s popisem činnosti základních bloků a se základními parametry analogových a číslicových radiových komunikačních systémů, vysvětlit podstatu činnosti obvodů používaných v analogových a digitálních radiových systémech a ukázat příklady současných radiových systémů..

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BC bakalářský

    obor BC-EST , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor