Detail předmětu

Professional German

FEKT-CJN8Ak. rok: 2019/2020

Předmět s rozšířenou výukou jazyka pro středně pokročilé studenty zaměřený na zdokonalení obecné a odborné němčiny v oblasti mluvnického, písemného a konverzačního projevu.
Podstatná část bude věnována práci s odborným textem z oblasti informační techniky a elektroniky, energotechniky, automatizace a elektrotechniky..

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Obecné porozumění standardního jazyka (na základě četby i poslechu). Dovednost
adekvátně reagovat v cizím jazyce na vzniklé situace. Umět informovat o aktuálním dění a o svých zkušenostech. Umět zdůvodnit a vysvětlit, umět informovat o plánech a úmyslech. Schopnost efektivně pracovat s odbornými texty (čtení, porozumění, shrnutí, sestavení odborného dopisu a prezentace získaných vědomostí)

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia,tj. -úspěšné absolvování angličtiny pro začátečníky, například na střední škole nebo na UJAZ/FEKT VUT, nebo získání 10 - 20 bodů ve vstupním rozřazovacím testu

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Seminární cvičení zahrnuje práci s odborným textem na různé úrovni a mluvnická cvičení, které se zabývají specifickými jevy odborného stylu.
Aus der Energietechnik (Z energetiky)
-Strom aus Sonnenlicht (Proud ze sluneční energie)
-Energie durch Kernspaltung (Energie vznikající štěpením atomu)
-Energie durch Kernverschmelzung (Energie vznikající tavením jádra)
-Wärme aus kaltem Wasser(Teplo ze studené vody)
Aus der Elektrotechnik (Z elektrotechniky)
-Der Transrapid - ein schwebender Zug (Transrapid-vznášející se vlak)
-Energiespeicher unter der Erde (Zásobník energie pod zemí
-Strom ohne Widerstand (Proud bez odporu)
Aus der Informationstechnik und Elektronik
(Z informační techniky a elektroniky)
-Satelittenfunkstelle (Satelitní rádiová stanice)
Datenübertragung durch Glasfasern (Přenos dat sklenenými vlákny)
-Informationsübertragung im Internet (Přenos informací v internetu)
-Eine Kopie in 10 Sekunden (Kopie za 10 vteřin)
-Der Laser -ein Messer aus Licht (Laser- nůž ze světla)

Cíl

Příprava orientovaná na práci s odborným textem a na komunikaci v praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-BC bakalářský

  obor BC-EST , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor