Detail předmětu

German for Lower-Intermediate

FEKT-CJN2Ak. rok: 2019/2020

Kurs navazuje na předchozí studium na střední škole,příp. na absolvovaný kurz JN 1 (Němčina pro začátečníky)
Probíraná mluvnice je účinně využívána v poslechových a komunikativních aktivitách, zaměřených na běžné každodenní situace.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Obecné porozumění standardního jazyka na základě četby a poslechu.Dovednost adekvátně reagovat na vzniklé situace.Umět informovat o svých zkušenostech.Umět zdůvodnit a vysvětlit.Umět informovat o svých plánech a úmyslech.Umět podat informaci a získat informaci.Schopnost pracovat s odbornými texty (čtení, porozumění, prezentace)

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Funk,Kuhn,Demme: studio d A2 (lekce1-6)/němčina pro jazykové a střední školy - Fraus Funk,Kuhn,Demme: studio d A2 (lekce7-12)/němčina pro jazykové a střední školy - Fraus

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Lekce 1-6
-Vícejazyčnost,nemčina a její postavení/Vedlej. věty s WEIL,srovnání pomocí WIE a ALS

-Rodina,svátky/Dativ podst.jmen a příd. jmen,Genitiv podst.jmen
-Cesta, jízdní řád/Způsobové sloveso SOLLEN
-Opakovací test
-Volný čas/Zvratná slovesa, neurčitá zájmena, slovesné vazby
-Média, počítač,mobil/Nepřímé otázky (ob,W-Fragen)
-Stravování,gastronomie/Osobní zájmena v A. a D. a jejich postavení, vedlejší věta vztažná v 1.a 4.p
-Semestrální test
Lekce 7-12
-Město vs.venkov/Préteritum způsob. sloves, časové předložky
-Kultura/Préteritum sloves a jeho použití,neurčit zájmena
-Práce a povolání,životopis/Věty s WENN, Futur s WERDEN, Nepřímá řeč
-Opakovací test
-Svátky a oslavy/
-Produkty a identita/Trpný rod a vazba s MAN
-Semestrální test

Cíl

Příprava orientovaná na obecnou němčinu a zčásti i odbornou němčinu.
Pozn.:Kurz je dvousemestrální

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-BC bakalářský

  obor BC-EST , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor