Detail předmětu

Listening

FEKT-CJA7Ak. rok: 2019/2020

Jde o specializovaný kurs poslechu angličtiny pro středně pokročilé. Důraz je kladen na intenzivní nácvik poslechových dovedností a rozšiřování a správné používání profesní a odborné slovní zásoby.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají větší jistotu v poslechu odborných textů, naučí se je zpracovávat a vybírat z nich relevantní informace, významně si rozšíří pasivní i aktivní slovní zásobu.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

V.Dunn, D.Gruber: Listening Intermediate, , 0
Oxford English for Computing. K.Boeckner, P.C.Brown.Oxford University Press, 1993.
Oxford English for Electronics. E.H.Glendinning, J.McEwan.Oxford University Press, 1993.
A.Doff, C.Becket: Listening 2, , 0
M.Waistell: Executive Listening, , 0
New International Business English. L.Jones, R. Alexander.Cambridge University Press.
English or Czenglish? Don Sparling. SPN,Praha,1989.
Další poslechové materiály - BBC, internet, vlastní příspěvky studentů

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování obsahují domácí přípravu a aktivní studium e-learningu.

Způsob a kritéria hodnocení

Kurz je hodnocen na základě dvou semestrálních poslechových testů a závěrečné poslechové zkoušky.Dále se hodnotí docházka studenta do hodin a jeho/její aktivita v jejich průběhu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. týden Úvod do předmětu - sylabus, materiály, jazykový kvíz
2. týden Typy angličtiny - RP, australská angl.
3. týden Obchodní angl. I - Jak obchodovat
4. týden Obchodní angl.II - Když zákazníci naléhají
5. týden Start nové firmy, telefonování
6. týden Prezentace a čtení grafů
7. týden Poslech specializovaného textu, Robotika, historie a vývoj, perspektivy
8. týden Vynálezy - nebezpečí a příležitosti
9. týden Názvy značek, Jak to funguje? - popis tech. procesů
10. týden Revoluce v kvalitě
11. týden Životopis, přijímací pohovor
12. týden Představování firmy
13. týden Semestrální test

14. týden Studenti elektrotechniky, rozvrhy, popis předmětů
15. týden V práci - změna životního rytmu
16. týden Virtuální realita a její využití
17. týden Zpracování zvuku
18. týden Vývoj hardwaru; přenosné počítače a jejich omezení
19. týden Počítačové sítě
20. týden Vývoj softwaru
21. týden Ochrana počítačů, viry
22. týden Návrat k podnikání - styly managementu
23. týden Demokratické pracoviště?
24. týden Problémy v podnikání
25. týden Stereotypy týkající se povolání
26. týden Semestrální test

Cíl

Zdokonalení poslechových dovedností a rozšíření anglické profesní a odborné slovní zásoby. Pozn.: Kurz je dvousemestrální.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BC bakalářský

    obor BC-EST , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
    obor BC-MET , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
    obor BC-SEE , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
    obor BC-TLI , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor