Detail předmětu

Preparatory Course for CFC

FEKT-CJA1Ak. rok: 2019/2020

Předmět psaní esejí, korespondenci apod. Studenti získávají kreditové ohodnocení za úspěšně složenou zkoušku, kterou je možno vykonat po získání zápočtů za zimní i letní semestr,anebo po složení mezinárodní zkoušky FCE na Britské radě (případně za státní všeobecnou zkoušku z angličtiny ). Pozn.: Kurz trvá dva semestry, zahrnuje 4 hodiny výuky týdně.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Pokročilá schopnost konverzace, psaní esejí, dopisů, životopisu, žádostí, porozumění autentickému poslechu ,čtení neupravených textů.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

J.and L. Soars: Headway Upper-Intermediate, , 0
Robert O´Neill: New Success at First Cambridge Certificate, Oxford University Press, 1997
Robert O Neill: Success at First Cambridge Certificate, , 0

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování obsahují domácí přípravu a aktivní studium e-learningu.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti jsou hodnoceni průběžně podle aktivity na seminářích během semestru a na základě výsledků závěrečných písemných
semestrálních testů.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Revision of tenses, meaning from context
2. Making comparisons, word formation
3. "like, as", modifiers, intensifiers
4. Countable and uncountable nouns, multiple choice questions
5. Indirect speech, Reporting verbs
6. Certainty and possibility, Passives
7. Relative clauses, Conditionals, Technology
8. Gerunds and infinitives, Phrasal verbs
9. Present and past habit, participle clauses, word formation
10. Obligation, necessity, permission. Phrasal verbs
11. Ability and possibility. Expressions with "mind"
12. "So, such, too, enough", Multiple maching
13. Semestrální test

Cíl

Dosáhnout úrovně mezinárodní zkoušky First Cambridge Certificate in English ve všech čtyřech dovednostech, tj. čtení, psaní, poslech a mluvení.Získání faktických znalostí o životě ve Velké Británii a ostatních anglicky mluvících zemích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BC bakalářský

    obor BC-EST , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, volitelný všeobecný
    obor BC-MET , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, volitelný všeobecný
    obor BC-SEE , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, volitelný všeobecný
    obor BC-TLI , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor