Detail předmětu

Analog technology

FEKT-CANAAk. rok: 2019/2020

Základní aplikace: pasivní RC a LCR obvody, základní obvody s diodami, bipolárními a unipolárními tranzistory, s operačními zesilovači a konvejory, OTA, komparátory a časovači.
Další aplikace: lineární a nelineární operační obvody, aktivní filtry, generátory signálů, širokopásmové zesilovače, výkonové zesilovače, napájecí zdroje, analogové spínače a vzorkovače s pamětí, analogové obvody pro D/A a A/D převodníky, měřicí obvody.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Předmět svým charakterem umožní získat praktický přístup k návrhu analogových obvodů nejrůznějšího typu.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni základů teoretické elektrotechniky.

Doporučená nebo povinná literatura

TIETZE , U.; SCHENK, CH.: Electronic circuits - Design and applications. Springer, London 1999
SEDRA , A. S.; SMITH, K. C.: Microelectronic Circuits. Oxford University Press, Oxford 1998
WINDER , S.: Filter design. Bidless, Oxford 1998
RAUT, R.; Swamy, M.N.S.: Modern Analog Filter Analysis And Design, Wiley Verlag, 2005
FEUCHT, D.: Designing High - performance amplifiers. SciTech Publishing, 2010
KOTON, J.; HERENCSÁR, N. Analog Technology for joint teaching programme of BUT and VSB- TUO. 2014. s. 1-170.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Techning methods include lectures, computer laboratories and practical laboratories. Course is taking advantage of e-learning (Moodle) system.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.
Zkouška z předmětu bude probíhat distančně.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Základní stavební jednotky analogových obvodů.
2. Vnitřní struktury analogových integrovaných obvodů
3. Parametry analogových integrovaných obvodů.
4. Lineární obvody s OZ, CC, Ota.
5. Obvody s kmitočtově závislou zpětnou vazbou.
6. Pasivní filtry RLC.
7. Aktivní filtry s OZ, CC, OTA.
8. Obvody s nelineární Zpětnou vazbou.
9. Operační usměrňovače.
10. Obvody s elektronickými spínači (zesilovače, střídače, vzorkovače s pamětí).
11. Komparátory a jejich aplikace.
12. Generátory harmonických a neharmonických kmitů.
13. Stabilizátory.

Cíl

Získat základní aplikační znalosti analogové techniky v celé šíři, tj. od jednoduchých stavebních bloků s diodami, bipolárními a unipolárními tranzistory až po použití integrovaných analogových obvodů v konkrétních aplikacích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BC bakalářský

    obor BC-TLI , 2. ročník, letní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor