Detail předmětu

Vybrané statě z elektrických strojů a přístrojů

FEKT-DVE2Ak. rok: 2019/2020

Aktuální trendy v oblasti elektromechanické přeměny energie a v oblasti teorie a konstrukce elektrických přístrojů. Využití moderních numerických metod a umělé inteligence pro řešení problémů z oblasti elektrických strojů a přístrojů.

Výsledky učení předmětu

Získání přehledu o aktuálních trendech v oboru elektrických strojů a přístrojů. Osvojení nejnovějších numerických metod a metod umělé inteligence.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni vysokoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

White,D.C.,Woodsone,H.H.: Electromechanical energy conversion. John Wiley and sons, NY 1959
Chee -Mun Ong: Dynamic simulation of electric machinery using matlab and simulink. Prentice Hall, USA, 1997.
KOZIEJ E.: Mazsyny Elektryczne pojazdów samochodowych WNT Warszawa, 1990
Votruba: Rozvíjení tvořivosti techniků. ACADEMIA, 2000, Praha

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti zpracují celkem 2 projekty podle zadání vyučujících. Předmět je zakončen závěrečnou ústní zkouškou před komisí vyučujících.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Fyzikální základy přeměny energie, Hamiltonův princip, Lagrangeova stavová funkce.
2. Moderní výpočetní metody a modelování v elektomechanických soustavách, metody umělé inteligence.
3. Numerické simulace založené na MKP.
4. Elektromechanické soustavy s rotačním pohybem.
5. Elektromechanické soustavy s lineárním pohybem.
6. Obecný elektrický stroj a jeho dynamické rovnice.
7. Elektrické stroje pro motorová vozidla.
8. Automatizované měření elektrických strojů a přístrojů.
9. Fyzika termického plazmatu, optická diagnostika spínacího oblouku.
10. Tvorba a řešení inovačních zadání.

Cíl

Rozšíření teoretických znalostí pro zpracování a úspěšné obhájení disertační práce. Vědecká výchova v oboru elektrických strojů a přístrojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-BEB , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-BEB , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-EST , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-EST , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-FEN , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-FEN , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-KAM , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-KAM , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-MVE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-MVE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový
  obor PK-MET , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-MET , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-SEE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-SEE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-TLI , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-TLI , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový
  obor PP-TEE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-TEE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor