Detail předmětu

Vybrané problémy biomedicínského inženýrství

FEKT-DBM2Ak. rok: 2019/2020

- bioinformatika 1 (Provazník)
- bioinformatika 2 (Provazník)
- biofyzika svalových buněk (Šimurda)
- moderní trendy tomografických systémů (Drastich)
- rekonstrukce obrazů z ideálních a neideálních tomografických dat (Jan)
- data v zobrazovacích systémech různých modalit (Jan)
- fyzika a lékařské aplikace ultrazvuku (Rozman)
- analýza variability krevního tlaku a citlivosti baroreflexu (Honzíková)

Výsledky učení předmětu

Hlubší znalosti specializovaných problémových oblastí biomedicínského inženýrství

Prerekvizity

Podle zvolených témat - obecně základní znalosti na úrovni absolventa magisterského studia

Doporučená nebo povinná literatura

J.Jan: Medical Image Processing, Reconstruction and Restoration - Concepts and Methods. CRC Press - Taylor & Francis Group, USA, 2005, 760 str.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

závěrečná ústní zkouška

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Bioinformatika, biofyzika svalových buněk, moderní trendy tomografických systémů, fyzika a lékařské aplikace ultrazvuku.

Cíl

Cílem výuky je poskytnout hlubší pohled na jednotlivé vědní a aplikační oblasti biomedicínského inženýrství. Některá témata mají i obecnější využití.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

žádná

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-BEB , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-BEB , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-EST , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-EST , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-FEN , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-FEN , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-KAM , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-KAM , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-MVE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-MVE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový
  obor PK-MET , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-MET , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-SEE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-SEE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-TLI , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-TLI , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový
  obor PP-TEE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-TEE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor