Detail předmětu

Právní minimum

FIT-PRMAk. rok: 2019/2020

Lidská společnost není myslitelná bez norem, které upravují vzájemné vztahy v rozhodujících rovinách lidské existence. Mezi základní předpoklady minimalizace možných konfliktů patří právní vědomí, založené na znalosti podstaty práva a základních právních norem, vztahujících se k lidským aktivitám s jejich dalekosáhlými dopady a důsledky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Základní přehled o právních normách týkajících se občanů a schopnost orientovat se v těchto normách.

Prerekvizity

Nejsou vyžadovány žádné prerekvizitní znalosti.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je alespoň 80% účast na přednáškách a aktivní přístup k diskusi.

Učební cíle

Seznámení s podstatou práva a jeho souvislosti s ethosem, přiblížení základních právních norem, jejich aplikace na podnikatelské a další ekonomické aktivity.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přítomnost na přednáškách.

Doporučená literatura

The students will be recommended a selection of legal norms and articles which will be discussed on lectures.
Přednášející doporučí studentům k prostudování vybrané právní předpisy, ke kterým se pak v rámci přednášek bude diskutovat.
The students will be recommended a selection of legal norms and articles which will be discussed in lectures.
Sbírky zákonů České republiky
Set of the Czech Republic Legal Norms

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor MMI , libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISD , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSEC , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NMAT , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NEMB , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do právní vědy, obory práva, základní pojmy.
 2. Ústava, symboly státnosti.
 3. Obsah, forma a předmět práva, tvorba práva a legislativní proces.
 4. Občanské právo a občanský soudní řád.
 5. Obchodní právo.
 6. Pracovní právo.
 7. Občanskoprávní závazkové vztahy a smlouvy, vzory smluv a podání.
 8. Autorský zákon a ochrana duševního vlastnictví.
 9. Trestní právo.