Detail předmětu

English for The State Doctoral Exam

FEKT-DPA-QJAAk. rok: 2020/2021

Jedná se o nepovinný předmět, v jehož rámci se doktorandi samostatně připravují ke zkoušce z anglického jazyka. Složení této zkoušky je podmínkou k připuštění doktoranda ke státní doktorské zkoušce.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Zkušený uživatel jazyka, který ovládá veškeré jazykové dovednosti potřebné pro komunikaci v rámci své odborné profese.

Prerekvizity

Znalost angličtiny na minimálně středně pokročilé úrovni.

Doporučená nebo povinná literatura

Krhutová M.: Parameters of Professional Discourse, Tribun-EU, 2009 (EN)
Vince M.: Advanced Language Practice, Heinemann, 1994 (EN)
Leki, I.: Academic writing, CUP, 2006 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují aktivní domácí přípravu.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška: písemná (jazykový test - 40 bodů, poslech - 30 bodů, rozbor textu - 30 bodů).
Minimální bodový zisk: 50 % v každé části zkoušky.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Text analysis
2. Listening
3. Reproduction
4. Language functions and grammar
5. Difficult words and expressions
6. Academic English
7. Scientific/technical writing
8. Presentations - subskills
9. Presentations
10. Genres of English for science and technology
11. Listening to academic lectures
12. Written discourse
13. Revision

Cíl

Dosažení komunikační úrovně v anglickém jazyce požadované pro složení SZZ, a to ve všech dovednostech, tj. mluvení, čtení, psaní, poslech se zaměřením na používání jazyka v elektrotechnických profesích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Jiná forma výuky

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DPA-KAM doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
 • Program DPA-EKT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
 • Program DPA-EIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
 • Program DKA-EIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
 • Program DPAD-EIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
 • Program DPA-MET doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
 • Program DPA-SEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
 • Program DPA-TLI doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
 • Program DPA-TEE doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
 • Program DPA-BTB doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

3 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor