Detail předmětu

Computers and Programming 1

FEKT-BPA-PC1SAk. rok: 2020/2021

V úvodu kurzu jsou studenti seznámeni s informačním systém na VUT/FEKT, odpovídajícími servery a uživatelskými účty (pravidla počítačové sítě VUT, fakultní UNIX server, elektronická pošta). Dále jsou v rámci kurzu probírány základy programování v prostředí MATLAB. Studenti se seznámí se základy práce s vektory, maticemi, datovými strukturami a typy. Dále jsou vysvětleny základní principy tvorby a řízení programu, vizualizace dat a práce se soubory. Úvod do simulačního prostřední Simulink, tvorba jednoduchých dynamických soustav na základě diferenciální rovnic ve stavovém tvaru. Úvod do specializovaného toolboxu pro aplikace v silnoproudé elektrotechnice. V rámci kurzu probíhá paralelní výuka informační výchovy, kde se studenti seznámí se základy e-learningového prostředí Moodle a práci s elektronickými informačními zdroji.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu:
- rozumí základním pojmům programového prostředí MATLAB.
- rozumí základním postupům modelování dynamických soustav v MATLAB/Simulink

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia, studenti by měli znát základy maticového počtu.

Doporučená nebo povinná literatura

Attaway, S. MATLAB:A Practical Introduction to Programming and Problem Solving, Elsevier, 2009 (CS)
Moore, H. MATLAB for Engineers,Pearson Education, 2012 (EN)
Hahn, B., Valentine D., T., Essential MATLAB for Engineers and Scientists, Elsevier, 2007 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a počítačová cvičení. Součástí výuky je i kurz informační výchovy využívající prostředků e-learningu (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Student může získat maximálně 100 bodů za projekty realizované během semestru.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Informační systém na VUT/FEKT, odpovídající servery a uživatelské účty. Pravidla počítačové sítě VUT. Fakultní UNIX server, elektronická pošta.
2. Informační výchova - úvod do e-learningového prostředí Moodle,
elektronické informační zdroje.
3. MATLAB - uživatelské rozhraní, základní syntaxe
4. MATLAB - základní operace s vektory a maticemi
5. MATLAB - základní matematické operace, operátory a logické operace
6. MATLAB – základy programování I. – řízení programu, cykly, větvení
7. MATLAB – základy programování II. – tvorba a použití funkcí
8. MATLAB - grafika a vizualizace, práce se soubory
10. MATLAB – Úvod do Simulinku
11. MATLAB /Simulink: Tvorba modelu na základě diferenciálních rovnic
12. MATLAB/Simulink: Praktické příklady dynamických soustav
13. MATLAB/Simulink – Úvod do toolboxu Simscape

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-ELE bakalářský

    specializace BPA-PSA , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení na počítači

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor