Detail předmětu

Digital Electronics

FEKT-BPA-DELAk. rok: 2020/2021

Předmět je úvodem do problematiky digitální techniky. Studenti se v něm seznámí se základním dělením digitálních obvodů a Booleovou algebrou. První část předmětu je věnována designu kombinačních obvodů, forem jejich zápisů a realizace. Předmět navazuje problematikou sekvenčních synchronních obvodů. Jednotlivé prvky digitální techniky jsou také popisovány pomocí jazyka VHDL, což umožní studentům získat praktické zkušenosti s Hardware Description Language.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu se naučí:
* Základy digitálních obvodů a kombinační logiky
* Principy sekvenčních obvodů a konečných automatů
* Psaní kódu ve VHDL
* Navrhování testbench ve VHDL
* Navrhování obvodů pro FPGA

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti základů elektronických součástek (pasivní, polovodičové obvody) a výrokové logiky.

Doporučená nebo povinná literatura

ASHENDEN, Peter J. The designer's guide to VHDL. 3rd ed. Boston: Morgan Kaufmann Publishers, c2008. ISBN 9780120887859. (EN)
CHU, Pong P. FPGA prototyping by VHDL examples: Xilinx MicroBlaze MCS SoC. Second edition. Hoboken: John Wiley & Sons, 2017. ISBN 978-1119282747. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači. Studenti pracují na jednom VHDL projektu během semestru. Předmět využívá e-learning VUT a MS Teams.

Způsob a kritéria hodnocení

Celková známka z předmětu se dělí následovně: 10% - písemný test, 8% - cvičení na počítači, 22% - projekt VHDL, 60% - závěrečná zkouška. Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba získat 50% bodů nebo více.

Zkouška z předmětu bude probíhat distančně. / The exam will be passed remotely.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

01 - Úvod do digitálních systémů
02 - Reprezentace a minimalizace logických funkcí
03 - Implementace logických funkcí
04 - Hazardy v kombinačních obvodech
05 - Písemný test + Sekvenční logické obvody
06 - Asynchronní a synchronní čítače
07 - Stavové automaty

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy digitálních obvodů a naučit je praktickým postupům návrhu obvodových zapojení kombinačních, asynchronních a synchronních číslicových systémů s využitím jazyka VHDL.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program BPA-ELE bakalářský

    specializace BPA-ECT , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning