Detail předmětu

The Art of Interpreting Film 2

FaVU-TAIF2Ak. rok: 2019/2020

Předmět seznámí studenty s vybranou kinematografií 70. – 90. let (se zaměřením především na Holywoodskou produkci), se zaměřením na určité tématické okruhy: politický film, sci-fi a její různé ideologické pozadí, environmentální krize ve filmu, hororový film a jeho sociální pozadí, „artový/indie“ film a jeho estetika , postmoderní film (recyklace, reinterpretace)

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s interpretačními metodami filmových děl, které vychází z konkrétního tematického rámce, který nemusí být explicitně obsažen v narativu samotném (politika - ideologie, gender, environmentální témata, atd).

Prerekvizity

Nejsou.

Doporučená nebo povinná literatura

Fay, Jennifer. Inhospitable World: Cinema in the Time of the Anthropocene. (EN)
Sobchack, Vivian. Screening Space: American Science Fiction Film. (EN)
Kuhn, Anette. Alien Zone. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět má formu semináře - s filmy a literaturou se studenti seznámí doma, v hodinách se odehrává především diskuse zadaných filmů/textů.

Způsob a kritéria hodnocení

Průběžné - studenti budou na každém semináři průběžně reflektovat zadané filmy/literaturu - jak písemně, tak v následné diskusi.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Politický film 1: Fassbiner (Třetí generace), Godard (Weekend), Reporter (Antonioni)
2. Politický film 2:Copolla (Apocalypse Now), Cimino (Deer Hunter)
3. Sci –fi: lidské vs. nelidské 1: Nicolas Roeg: The Man Who Fell to Earth, Alien,
4. Sci –fi: lidské vs. nelidské 2Videodrome, The Fly, Vlčí bouda
5. Sci-fi jako odraz environmentální krize: Blade Runner, The Dune
6. Horor jako reflexe společenských norem a dospívání: Carrie, The Exorcist
7. Horor jako reflexe politického uspořádání a genderové úzkosti: Posession
8. Žánr westernu jako odraz environmentálních témat
9. „nezávislý film 80. let“ - a jeho estetika: Jarmusch, Lynch
10. Postmoderní film 1: Brian De Palma – Dressed to Kill/Psycho, Body Double/Vertigo – Rear Window
11. postmoderní film 2: Peter Greenaway – The Draughtsman’s Contract, Drowning By Numbers

Cíl

1. cinefilské 2. kritické: účelem předmětu je upozornit studenty na určitou, velmi omezenou, zdaleka ne kanonickou, patrně také velmi subjektivní výseč kinematografie 50. - 80. let v Evropě a USA. 2. Skrze tento výběr ukázat studentům možnosti interpretace daných filmů (z nichž mnohé byly nabídnuty souběžně s díly samotnými; klíč politiky- ideologie, genderových témat, envionmentálních témat, sebereflexe filmu jako média...)

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná docházka (2 absence za semestr)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor