Detail předmětu

Oborový ateliér navazující II - Intermédia - zimní

FaVU-M2IN-ZAk. rok: 2019/2020

Studenti samostatně konzultují a realizují závěrečnou magisterskou práci způsobilou prezentace na veřejnosti.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student je schopen samostatně přistoupit k realizaci magisterské práce.

Prerekvizity

Student musí být schopen v rámci ateliéru obhájit teoreticky podložený projekt praktického magisterského úkolu.

Doporučená nebo povinná literatura

VVP AVU (ed.), Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny
BEY, H. Dočasná autonomní zóna. Praha: Tranzit, 2004
BOURRIAUD, N. Postprodukce. Praha: Tranzit, 2004
BALADRÁN, Z., HAVRÁNEK, V. (eds.). Atlas Transformace. Praha: Tranzit, 2009

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Práce na projektech, exkurze, plénery, individuální prezentace.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení zápočtu: min. 2 individuální konzultace s vedoucím pedagogem během semestru, aktivní účast na společných ateliérových projektech.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Podstatná rekapitulace dosavadní práce, vlastní příprava diplomové práce.
1) Meditace.
2) Minimal art.

Cíl

Soustředit své schopnosti k realizaci magisterského úkolu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná konzultace je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor