Detail předmětu

Oborový ateliér II - Malířství 1 - zimní

FaVU-B2M1-ZAk. rok: 2019/2020

Studenti rozvíjejí zkušenosti z praktických předmětů a propojují je se znalostmi z teorií technologie. Podle potřeby dostávají studijní úkoly, které realizují s přihlédnutím k individuálním dispozicím.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti na základě formulovaných vlastních témat dovedou aplikovat individuální přístup k technologiím studovaného oboru.
Zvládají kresbu a malbu podle modelu, orientují se ve spektru malířských disciplín.

Prerekvizity

Základní vědomosti ze studovaného oboru. Teoretické a praktické zkušenosti z uzavřeného druhého semestru studia.

Literatura

Tomáš Kulka, Umění a kýč, Torst 1994
Edward Lucie Smith:Art today, Phaidon 1995
Hans Ernst Gombrich:Příběh umění, Argo 2006
Hans Ernst Gombrich:Porozumět umění a jeho dějinám,Barrister/Principal 2010
Gordon Graham: Filozofe umění, Barrister/Principal 2004

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou skupinových konzultací učitele se studenty nad zadanými semestrálními úkoly. Do výuky jsou začleněné přednášky a workshopy na semestrální (ročníkové) téma zajišťované externími lektory. Během semestru se studenti účastní minimálně jedné exkurze do zahraničních muzeí a galerií. Jednou za dva semestry probíhá malířský pobyt (plenér).

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky k udělení zápočtů: odpovídající množství, náročnost a kvalita, nasazení, splnění úkolů (nerad jsem slovo úkol používal, dnes ho nechápu prvoplánově, ale ve smyslu výzvy).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Studijní kresba a malba, reflexe vlastností předmětné skutečnosti (stavba, barevné vztahy, prostorové vztahy...), figura, zátiší...
Vedoucí, asistent/ka a doktorand/ka prezentují studentům své praktické zkušenosti z oboru.

Cíl

Zpracovávat základní cvičení ze studovaného oboru.
Rozvíjení schopnosti kresby a malby podle skutečnosti, vyjadřování reálných vztahů prostřednictvím individuálních dispozic a záměrů
Rozvíjení schopností zvládání kresebných a malířských prostředků.
Orientace v možnostech řešení tradičních (studijních) témat.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor