Detail předmětu

Mobile Communication Seminar

FEKT-MPA-SKTAk. rok: 2020/2021

Studenti získají přehled o nejnovějších trendech v oblasti bezdrátových a mobilních komunikačních systémů. První část předmětu je koncipovaná jako série přednášek, vedených v anglickém jazyce odborníky z praxe, zahraničních univerzit nebo VUT. Obsahově jsou přednášky dominantně zaměřeny na mobilní buňkové sítě, zpracování signálů, antény a šíření rádiových signálů. Ve druhé části předmětu je úkolem studenta zpracovat a přednést prezentaci shrnující poznatky ve vybraném odborném časopiseckém článku.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen: (a) porozumět odborné prezentaci vedené v anglickém jazyce; (b) popsat podstatu vybraných moderních technik využívaných v komunikačních systémech; (c) porozumět podstatě odborného časopiseckého článku; (d) připravit a obhájit technickou prezentaci v anglickém jazyce.

Doporučená nebo povinná literatura

GHASEMI, A., ABEDI, A., GHASEMI, F. Propagation Engineering in Wireless Communication, Second Edition. Springer, 2016. DOI 10.1007/978-3-319-32783-9. Publikace je dostupná studentům a zaměstnancům VUT prostřednictvím digitální knihovny SpringerLink. (EN)
XIANG, W., ZHENG, K., SHEN, X.S. (Eds) 5G Mobile Communications. Springer, 2017. DOI 10.1007/978-3-319-34208-5. Publikace je dostupná studentům a zaměstnancům VUT prostřednictvím digitální knihovny SpringerLink. (EN)
TRACY, B. Speak to Win: How to Present with Power in Any Situation, 2008, Amacom, ISBN: 978-0814401576 (EN)

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška z předmětu bude probíhat distančně.

Předmět sestává ze dvou částí: i) účast na online anglických přednáškách; ii) prostudování a prezentace odborného článku na ústavním semináři. Pro úspěšné absolvování předmětu je potřeba získat v každé části stanovený minimální počet bodů.
• Hodnocení při absolvování přednášek min. 24 bodů, max. 48 bodů
• Nastudování odborného článku a jeho prezentace min. 26 bodů, max. 52 bodů
Celkem min. 50 bodů, max. 100 bodů

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Úvodní přednáška, organizace předmětu.
2. Zpracování časopiseckého článku, konzultace.
3. Zpracování časopiseckého článku, konzultace.
4. Odborná přednáška z oblasti komunikačních technologií.
5. Odborná přednáška z oblasti komunikačních technologií.
6. Odborná přednáška z oblasti komunikačních technologií.
7. Odborná přednáška z oblasti komunikačních technologií.
8. Zpracování časopiseckého článku, konzultace.
9. Odborná přednáška z oblasti komunikačních technologií.
10. Odborná přednáška z oblasti komunikačních technologií.
11. Zpracování časopiseckého článku, konzultace.
12. Zpracování časopiseckého článku, konzultace.
13. Prezentace a ohodnocení.

Cíl

Cílem předmětu je (a) seznámit studenty s nejmodernějšími technikami a trendy v oblasti bezdrátových a mobilních komunikačních systémů, (b) rozvinout schopnost studentů porozumět odbornému cizojazyčnému textu a (c) podpořit jejich prezentační dovednosti.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-EKT magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  • Program MPA-TEC magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Projekt

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning