Detail předmětu

Laboratorní a enviromentální technika

FEKT-MPC-LETAk. rok: 2020/2021

Garant předmětu

Prerekvizity

Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka znalého pro samostatnou činnost“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

VOBECKÝ, Jan a Vít ZÁHLAVA. Elektronika, součástky a obvody, principy a příklady. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2001. ISBN 9788071698845.
ROZMAN, J.; SMITAL, L.; POTOČŇÁK, T.,BUBNÍK,K. Ekologické inženýrství. Brno: Vysoké učení technické v Brně., 2014. s. 1-175.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Optické metody analýzy biochemických vzorků
2. Spektroskopické metody, mikroobjemová spektrofotometrie
3. Moderní senzory pro měření vlastností tělesných tekutin založené na elektrochemických metodách
4. Principy a konstrukce zařízení typu point-of-care
5. Metody měření parametrů vod (biologické rozbory vod, chemické a fyzikální rozbory vod, radiologický rozbor vod)
6. Metody měření parametrů ovzduší (rozdělení a vlastnosti analyzátorů, optické metody, magnetické analyzátory, elektrochemické analyzátory, analyzátory s ionizací v plameni, fotoakustický analyzátor)
7. Měření parametrů fyzikálních polí (měření zvuku, vibrací, infrazvuku a ultrazvuku, měření elektrostatických polí, měření magnetických polí, měření elektromagnetických polí, měření ionizujícího záření, měření osvětlení, měření teploty)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-BIO magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor