Detail předmětu

Diagnostika biosystémů

FEKT-MPC-DBSAk. rok: 2020/2021

Probíraná témata předmětu jsou zaměřena na diagnostické přístroje, popisy jejich kontrukčních řešení, fyikální principy a přehledy základních technik.

Prerekvizity

Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka znalého pro samostatnou činnost“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

[1] WEBSTER, John G, ed. Medical instrumentation: application and design. 3rd ed. S.l.: John Wiley, c1998. ISBN 0-471-15368-0.
[2] KHANDPUR, R. S, Handbook of biomedical instrumentation, 3rd ed.: McGraw Hill, 2014, ISBN 9789339205430.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Záznamové elektrody, polarizace elektrod, druhy elektrod.
2. Požadavky na přístrojové vybavení, obecné vlastnosti, zdroje rušení a zdroje možných chyb.
3. Elektroencefalografie EEG, princip a vlastnosti přístroje, způsoby snímání signálů z mozku a jejich klasifikace, další zařízení potřebná pro diagnostiku (fotostimulátor, fonostimulátor).
4. Elektromyografie EMG, princip a vlastnosti přístroje, způsob snímání a analýzy myopotenciálů, stimulátory.
5. Elektrické diagnostické metody pro diagnostiku oka, elektrookulografie EOG, elektroretinografie ERG.
6. Diagnostika oka, periemtrie, nitrooční tlak, ultrazvuková biometrie, fundus kamera.
7. Diagnostika sluchového orgánu, subjektivní a objektivní audiometrie, tympanometrie, otoakustické emise.
8. Invazivní metody měření krevního tlaku v různých místech krevního řečiště.
9. Spirometrie, měření reziduálního objemu, pneumotachografy.
10. Pletysmografie – způsoby měření objemových změn.
11. Měření teploty
12. Základní monitorovací techniky, funkce monitorů a vazba na nemocniční informační systém.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-BIO magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning