Detail předmětu

Systémy pro akvizici dat

FEKT-MPC-SADAk. rok: 2020/2021

Garant předmětu

Prerekvizity

Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka znalého pro samostatnou činnost“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

MAŤÁTKO, Jan. Elektronika. 5. vyd., V Idea servis 3., rozš. vyd.). Praha: Idea servis, 2002. ISBN 8085970422.
PUNČOCHÁŘ, Josef. Operační zesilovače v elektronice. 3. vyd. Praha: BEN, 1996. ISBN 9788090198432.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška z předmětu bude probíhat prezenčně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Elektrický signál jako zdroj napětí a proudu
2. Operační zesilovače, ideální a reálný operační zesilovač, rozdílový operační zesilovač napětí
3. Parametry zesilovačů, zpětná vazba, stabilita a korekce, zkreslení
4. Operační zesilovače pro zpracování biologických dat
5. Digitalizace analogových signálů
6. Principy modulace a multiplexace
7. Problematika ESD, galvanické oddělení signálu, optické oddělení a přenos signálu

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-BIO magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning