Detail předmětu

Diagnostika v kardiologii

FEKT-MPC-DVKAk. rok: 2020/2021

Předmět provede studenty metodami a technikami používanými v kardiologické diagnostice. Studenti získají vhled do anatomie a fyziologie srdce a naučí se zaznamenávat, filtrovat a následně interpretovat projevy srdeční aktivity. Předmět je koncipovaný s důrazem na vzájemnou propojenost výše popsaných témat.

Garant předmětu

Prerekvizity

Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka znalého pro samostatnou činnost“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

MARSCHALL S. R., Netter's cardiology. 2nd ed. Philadelphia: Saunders/Elsevier, 2010. ISBN 14-377-0637-1. (CS)
WEBSTER, John G a John W CLARK. Medical instrumentation: application and design. 4th ed. Hoboken, NJ: John Wiley, c2010. ISBN 978-0471676003. (CS)

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení předmětu je stanoveno vyhláškou garanta předmětu na daný akademický rok.
Zkouška z předmětu bude probíhat distančně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Anatomie srdce - čtyřdutinová pumpa, převodní srdeční systém, vrstvy srdeční stěny, cévní zásobení srdce.
2. Elektrické projevy srdce - elektromechanické vlastnosti srdce, akční potenciál, elektrický vektor.
3. Mechanická činnost srdce - srdeční cyklus, Frank-Starlingův mechanismus, adaptace srdce na zátěž, arytmie a fibrilace.
4. Svodové systémy EKG - standardní bipolární končetinové svody, unipolární svody, Goldbergerovy semi-unipolární svody, dvanáctisvodové EKG.
5. Akvizice EKG, zesilovače a elektrické oddělení od sítě - konstrukce elektrod, technické řešení a požadavky EKG snímače, vlastnosti EKG z hlediska akvizice signálu, operační zesilovač, přístrojový zesilovač, obvody elektrického oddělení od sítě.
6. Šum v EKG, zdroje rušení - důsledky přítomnosti šumu v EKG, zdroje rušení, užitečná a šumová složka EKG, CMRR, driven right leg.
7. Analogová filtrace EKG - návrh hardwarových filtrů, RC, řád filtrů, typy filtrů.
8. Digitální filtrace EKG - návrh softwarových filtrů, filtrace izolinie, filtrace síťového brumu, filtrace myopotenciálů, zdůraznění QRS, typy filtrů a jejich vlastnosti.
9. Hodnocení EKG křivky - vznik EKG křivky, komorové vektory, rozměření a hodnocení EKG, morfologie fyziologické a patologické EKG křivky, technické a biologické artefakty v EKG.
10. Detektory R-vlny - detektory R vlny, průchod derivace nulou, Pan-Tompkins, detektory využívající vlnkovou transformaci, QRS frekvenční spektrum, abnormality QRS.
11. Variabilita srdečního rytmu - konstrukce, předzpracování a hodnocení tachogramů, HRV parametry v časové, geometrické, frekvenční a nelineárné oblasti.
12. Arytmologie - základní srdeční rytmy, mechamismy srdečních arytmií, extrasystoly, blokády, arytmie, Laddergram.
13. Vektorkardiografie a sklon srdeční osy - srdeční osa, vektorkardiografie, komprese EKG pomocí ortogonálních transformací.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-BIO magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning