Detail předmětu

Power engineering of Natural Gas

FEKT-MPA-EZPAk. rok: 2020/2021

Zemní plyn je některými označován za palivo pro 21. století. V současné době je zemní plyn využíván stále více. Jeho zapojení do dopravy, energetiky i domácího využití nabývá většího podílu na úkor jiných fosilních paliv. Po uhelné době přichází doba plynová. Student by se měl orientovat jednak v legislativě, tak technologiích pro využívání zemního plynu.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Student by se měl začít orientovat v oblasti zemního plynu. Jedná se především o využití zemního plynu v energetice. Jedná se o komplexní úhel pohledu, kdy samotný transport (strojní část), měřením (elektrická část) je doplněn ekonomikou a legislativou.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

U.S. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION. Natural Gas: Shale Gas [online]. 2013 [cit. 2015-05-15]. Dostupné také z: http://www.eia.gov/dnav/ng/ng_enr_shalegas_dcu_nus_a.htm (EN)
BP: Energy Outlook, BP, online, 2018, URL: (EN)
BAHADORI, A: Natural Gas Processing: Technology and Engineering Design., ISBN: 9780124202047, 2014, Elsevier Science (EN)
GUO, Boyan a Ali GHALAMBOR. Natural Gas Engineering Handbook. 2. Elsevier Science, 2012. DOI: 10.1016/C2013-0-15534-1. ISBN 9781933762418. (EN)
MOKHATAB, Saeid, William A. POE a James G. SPEIGHT. Handbook of Natural Gas Transmission and Processing. Elsevier Science, 2006. DOI: 10.1016/B978-0-7506-7776-9.X5000-3. ISBN 0750677767. (EN)
SPEIGHT, James G. Natural Gas: A Basic Handbook. Elsevier Science, 2007. DOI: 10.1016/C2013-0-15520-1. ISBN 9781933762142. (EN)
AALTO, Pami a Dicle KORKMAZ TEMEL. European Energy Security: Natural Gas and the Integration Process. JCMS: Journal of Common Market Studies [online]. 2014, 52(4), 758-774 [cit. 2018-08-20]. DOI: 10.1111/jcms.12108. ISSN 0021-9886. (EN)
Paul Dummett, Energy English For the Gas and Electricity Industries Teacher's Book, ISBN: 9780462098784 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Bodové hodnocení závěrečné zkoušky předmětu je podle pravidel FEKT:
Minimální celkový počet bodů k získání závěrečné zkoušky 50 bodů, maximálně 100 bodů.
Minimální počet bodů k úspěšnému absolvování ústní zloušky je 40 bodů ze 70 bodů možných.
Minimální počet bodů k získání zápočtu stanoví na začátku semestru vyučující (do závěrečné zkoušky bude započítáno maximálně 30 bodů)
Dílčí hodnocení je upřesněno každoročně pokyny garanta předmětu

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Úvod, seznámení se s předmětem
2. Historie těžby zemního plynu a ropy
3. Výskyt zemního plynu – geologie
4. Složení zemního plynu, ostatní látky, výhřevnost
5. Doprava zemního plynu – trubky, typy dopravních tlaků
6. Kompresorové a redukční stanice
7. Netradiční doprava – LNG, CNG
8. Zásobníky – typy, jak čerpat a uskladňovat
9. Využití zemního plynu – spalování, pal. články, kogenerace, typy spal. turbín a elektráren
10. Výroba syntetického zemního plynu – možnost akumulace el. energie
11. Ochrany a komunikace
12. Legislativa a předpisy, ekonomika zemního plynu (emisní povolenky na CO2, emise)
13. Zápočtový test

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy těžby, transportu a využití zemního plynu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Všechny druhy cvičení jsou obvykle povinné. Přednášky jsou doporučené, zejména nejsou-li vydána skripta!

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-EEN magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor