Detail předmětu

Career management for scientists

CEITEC VUT-S4003Ak. rok: 2019/2020

Doporučená nebo povinná literatura

Covey, St. R. (2004): The 7 Habits of Highly Effective People – Powerful Lessons in Personal Change. Free Press, New York.
Personality of leading research worker, Belbin, M.: In - West M (1994) Effective Teamwork; The British Psychology Society
De Bono, E. (1992): Serious creativity – Using the power of lateral thinking … Harper Collins Publ, London.
FLICK, Uwe. An introduction to qualitative research. 3rd ed. London: SAGE Publications, 2006. xii, 443 s. ISBN 9781412911450. info
SMÉKAL, Vladimír. Hayes, Nicky: Psychologie týmové práce: strategie efektivního vedení týmu - Předmluva k českému vydání. 1. vydání. Praha: Portál, 2005. Edice neuvedena. ISBN 80-7178-983-6.
PUNCH, Keith F. Developing effective research proposals. 1st pub. London: SAGE Publications, 2000. vii, 125 s. ISBN 0-7619-6356-1.
MILLER, Arthur F. a Ralph T. MATTSON. Kdo jsem? 1. vyd. Praha: Návrat domů, 1998. 142 s. ISBN 80-85495-81-3.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

block lecture

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Self-management of research worker
Methods of self-recognitions and self-development
Developing of creativity, the approach to new
Communication in cooperation
Building of team
Team roles – personality and social determinants
Position in team
The role of temperament and character in behaviour
Determinants of strategy and tactics of behaviour
Attitude to obstacles in problem solving
Practical training
Collective cooperation
Group problem solving

Cíl

This subject aims to prepare Ph.D. students for the role of leaders of research group in international conditions. It is focused on those activities related with supervising students and dealing the roles in team, team building, people typology, solving conflicts, crisis management, self-marketing. It also provides to students an awareness of their own competencies and qualifications and improving of time and self-management.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program STIAMN doktorský

  obor AM , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)

 • Program STIAMNC doktorský

  obor AM , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)

 • Program STIAMN doktorský

  obor ANTMT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)

 • Program STIAMNC doktorský

  obor ANTMT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)

 • Program STIPMN doktorský

  obor PM , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)

 • Program STIPMN doktorský

  obor PM , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)

 • Program STIPMNK doktorský

  obor PM , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)

 • Program STIPMN doktorský

  obor PNTMT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)

 • Program STIPMN doktorský

  obor PNTMT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)

 • Program STIPMNK doktorský

  obor PM , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)

 • Program STIPMN doktorský

  obor PM , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)

 • Program STIPMN doktorský

  obor PM , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor PNTMT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)

 • Program STIPMN doktorský

  obor PNTMT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)

 • Program STIPMN doktorský

  obor PM , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)
  obor PM , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor