Detail předmětu

Technologie pokročilé keramiky

CEITEC VUT-DS213Ak. rok: 2019/2020


Prerekvizity

Střední/pokročilá znalost materiálové a fyzikální chémie

Doporučená nebo povinná literatura

Reed, J. S.: Principles of ceramics processing. John Wiley & Sons, 1995, New York (EN)
Rahaman, M. N.: Ceramic Processing. CRC Press - Taylor & Francis Group, 2007, Boca Raton (EN)
Richerson, D. W.: Modern Ceramic Engineering. Marcel Dekker, 1992, New York (EN)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do keramiky, definice, vlastnosti, rozdělení keramik, vymezení pokročilé keramiky
2. Charakterizace keramického prášku, uspořádání prášku, vliv práškových charakteristik na uspořádání prášku, aglomerace prášku
3. Keramické suspenze, kolloidní zpracování, rozprachové sušení, granulace zmrazením
4. Formovací metody – suché tvarování, metody a principy
5. Formovací metody – mokré tvarování, metody a principy
6. Formovací metody – plastické tvarování, metody a principy
7. Aditivní metody (volného tvarování), metody a principy
8. Povlaky – ponořovací povlakování, sprejování
9. Sušení a odstraňování pojiva
10. Slinování, mechanimus, vliv uspořádání částic, slinování za pomoci tlaku – metody a principy
11. Opracování keramiky, opracování polotovarů a slinutých keramik

Cíl

Kurs se zabývá základy technologie pokročilé objemové polykrystalické keramiky. Důraz je kladen na principy technologií a z toho vyplývající přednosti a omezení jednotlivých metod. Součástí technologického přehledu jsou i moderní metody typu „additive manufacturing“ a CNC obrábění keramických polotovarů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program STIAMNC doktorský

  obor AM , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIAMN doktorský

  obor AM , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIAMNC doktorský

  obor ANTMT , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIAMN doktorský

  obor ANTMT , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PM , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMNK doktorský

  obor PM , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PM , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PNTMT , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMNK doktorský

  obor PM , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PM , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PM , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PNTMT , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný