Detail předmětu

Pokročilé syntézy nanočásticových keramických materiálů

CEITEC VUT-DS210Ak. rok: 2019/2020

Předmět doktorského program “Pokročilé syntézy nanočásticových keramických materialů” je zaměřen na pokročilé syntézy keramických anorganických materialů, zejména nanočástic a tenkých nanočásticových vrstev. Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled teorie a technologie přípravy nanočástic a nanočásticových tenkých vrstev moderními syntetickými metodami. Předmět zahrnuje nevodné syntézy (sol-gel metody), syntézy ve vysokoenergetických polích (sonochemické, mikrovlnné a hydrotermální/solvotermální) a pokročilé syntézy v pevném a plynném stavu.

Doporučená nebo povinná literatura

Hiemenz, Rajagopalan: Principles of Colloid and Surface Chemistry. M.Dekker, New York 1997 (EN)
Brinker, C.J.; G.W. Scherer: Sol-Gel Science: The Physics and Chemistry of Sol-Gel Processing. Academic Press. 1990 (EN)
Mason T. J., Lorimer J. P.: Applied Sonochemistry, Wiley-VCH, Weinheim 2002 (EN)
van Eldik R., Hubbard C. D.: Chemistry under Extreme or Non-classical Conditions, Wiley, New York 1997 (EN)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Koloidy, stabilita koloidů
2. Sol-gel syntézy (fyzikální a chemické principy, syntézy)
3. Sonochemické syntézy (fyzikální a chemické principy, syntézy, sonochemické reaktory)
4. Mikrovlnné syntézy (fyzikální a chemické principy, syntézy, mikrovlnné reaktory)
5. Hydrotermální/solvotermální syntézy (fyzikální a chemické principy, syntézy,
hydrotermální/solvotermální reaktory)
6. Syntézy v pevném stavu (aniontové a kationtové dopování vysokoteplotními reakcemi v pevném stavu)
7. Syntézy v plynném stavu (aerosolové syntézy, multikomponentní keramické částice)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program STIAMNC doktorský

  obor AM , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIAMN doktorský

  obor AM , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIAMNC doktorský

  obor ANTMT , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIAMN doktorský

  obor ANTMT , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PM , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMNK doktorský

  obor PM , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PM , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PNTMT , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMNK doktorský

  obor PM , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PM , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PM , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PNTMT , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný