Detail předmětu

Predikce mechanických a magnetických vlastností pevných látek z elektronové struktury

CEITEC VUT-DS112Ak. rok: 2019/2020

Doporučená nebo povinná literatura

S. Elliot: The Physiscs and Chemistry of Solids, Wiley, Chichester, 2000, ISBN: 978-0-471-98195-4 (EN)
R.M. Martin: Electronic structure, Cambridge University Press, 2004, ISBN: 978-0521782852 (EN)
Ch. Kittel, Introduction to Solid State Physics, John Wiley & Sons, 2005, ISBN 0-471-41526-X (EN)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vznik a vlastnosti chemických vazeb, tvorba modelu krystalové mříže
2. Elektrony v pevných látkách: Fermiho plyn volných elekronů, periodický potenciál, pásová struktura, hustota elektronových stavů.
3. Jednoelektronové aproximace, DFT – teorie funkcionálu hustoty, výměnný a korelační funkcionál
4. Aproximace atomových sfér, pseudopotenciály pro valenční elektrony, bázové soubory
5. Dynamika krystalové mříže, přímá metoda (“frozen phonons”), metoda lineární odezvy
6. Magnetismus: itinerantní elektrony a Stonerův model, kolineární feromagnetismus a antiferomagnetismus.
7. Numerické implementace DFT: programové kódy LMTO-ASA, VASP, Abinit, Wien2k, apod.
8. Praktické aplikace ab initio přístupů – technická omezení, konvergenční kritéria a testy, volba výpočetních parametrů
9. Charakteristika základního stavu krystalu, optimalizace struktury, Hellmanův-Feynmanův teorém
10. Stabilita krystalové mříže, Bornova formulace podmínek stability, definice elastických konstant a modifikovaná kritéria pro zatížený krystal, “měkké” fonony.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program STIAMN doktorský

  obor AM , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIAMNC doktorský

  obor AM , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor ANTMT , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIAMN doktorský

  obor ANTMT , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PM , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMNK doktorský

  obor PM , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PNTMT , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PNTMT , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMNK doktorský

  obor PM , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PM , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor PNTMT , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program STIPMN doktorský

  obor PNTMT , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný