Detail předmětu

Specializovaný projekt (S-KDK)

FAST-CO068Ak. rok: 2018/2019

Dispoziční uspořádání stavebních objektů.
Normativní podklady pro navrhování ocelových a dřevěných konstrukcí.
Sestavení výpočtového modelu.
Dokumentace ocelových konstrukcí a dřevěných konstrukcí.
Individuální konzultace ke konkrétnímu zadání.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Předmět je koncipován jako podpůrný k vypracování diplomové práce.
Studenti se seznámí s konkrétním uspořádáním ocelových a dřevěných nosných konstrukcí včetně konstrukčních detailů a jejich statickým návrhem.
Studenti získají praktické znalosti dovednosti pro návrh konstrukčních prvků a konstrukcí ze dřeva a materiálů na bázi dřeva a jejich detailů.

Prerekvizity

Matematika, stavební mechanika, pružnost, navrhování prvků kovových konstrukcí, navrhování prvků dřevěných konstrukcí, zatížení konstrukcí.

Korekvizity

Návrh konstrukcí.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výklad, individuální procvičování problematiky (individuální projekt), konzultace. Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Vypracování individuálního projektu je hodnotící kritérium pro studenty.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je získání podrobnějších znalostí o problematice z oblasti navrhování kovových a dřevěných konstrukcí a procvičit získané znalosti a dovednosti. Předmět je koncipován jako podpůrný k vypracování diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Realizační dokumentace: technická zpráva, statický výpočet, projekční výpis materiálu, výkresová část. Sestavení zatěžovacích údajů a schémat. Směrné detaily konstrukcí.
2. Normy pro návrh ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí.
3. Moderní konstrukční systémy staveb s nosnou konstrukcí z oceli a dřeva, jejich konstrukční detaily.
4. Konzultace ke statickému výpočtu.
5. Seznámení s realizační dokumentací konkrétního objektu v oboru ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí: výkresová dokumentace, seznam položek (výpis materiálu).
6. Upřesnění směrných detailů pro řešení konkrétního zadání. Kotvení ocelových a dřevěných konstrukcí. Konzultace k návrhu kotvení a k detailům kotvení.
7. Konzultace k dispozičnímu řešení a uspořádání konstrukce.
8. Konzultace k samostatnému řešení konkrétního zadání.
9. Konzultace k samostatnému řešení konkrétního zadání.
10. Dokončení projektu.