Detail předmětu

Specializovaný projekt (S-BZK)

FAST-CL057Ak. rok: 2018/2019

Předmět je koncipován jako podpůrný k vypracování diplomové práce.
Individuální návrh konkrétního objektu pozemních a inženýrských staveb se složitější betonovou nosnou konstrukcí.
Návrh nosného systému. Variantní řešení. Statická analýza. Dimenzování. Výkresová dokumentace.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
Schopnost aplikovat z předešlého studia získané znalosti při návrhu betonových staveb.
Schopnost aplikovat z předešlého studia získané znalosti při návrhu zděných staveb.
Schopnost správně analyzovat a řešit případně i zvláštní problémy týkající se obsahu diplomové práce.

Prerekvizity

navrhování betonových a zděných konstrukcí

Korekvizity

nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výuka probíhá formou cvičení. Ve cvičeních jsou vybraná hlavní témata procvičena na individuálně zadaných projektech.

Způsob a kritéria hodnocení

K zápočtu se požaduje odevzdání projektu vypracovaného podle individuálního zadání. Studenti jsou povinni projekt průběžně konzultovat ve stanovených termínech konzultací a korekcí a odevzdat do určeného termínu. Docházka ve cvičeních je kontrolovaná.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Aplikovat z předešlého studia získané znalosti při návrhu betonových a zděných staveb.
Správně analyzovat a řešit případně i zvláštní problémy týkající se obsahu diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.- 7. Zadání a zpracování části projektu se zaměřením na složitější nosné betonové konstrukce pozemních a inženýrských staveb. Konzultace. Korekce.
8.- 9. Prezentace a obhajoba zpracované části projektu.
10. Zhodnocení zpracované části projektu.