Detail předmětu

Automatizace navrhování kovových a dřevěných konstrukcí

FAST-CO054Ak. rok: 2018/2019

Přehled programových systémů pro návrh a posouzení kovových a dřevěných konstrukcí.
CAD systémy pro modelování kovových a dřevěných konstrukcí.
Rozbor a řešení individuálního zadání kovové nebo dřevěné konstrukce.
Výpočtový model: geometrie konstrukce; okrajové podmínky; zatížení; výpočet; akce na spodní stavbu; extrémy vnitřních sil; (posudky) dimenzování
Moduly stabilita, dynamika, pohyblivé zatížení.
Výkaz materiálu.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student získá podrobnější znalosti a dovednosti z oblasti sestavení geometrického modelu konstrukce včetně aplikace zatížení. Bude schopen modelovat okrajové podmínky a stanovit vzpěrné délky. Dále bude schopen provést analýzu konstrukce včetně provedení posouzení jednotlivých prvků.

Prerekvizity

Kovové konstrukce - navrhování prvků a spojů ocelových konstrukcí. Dřevěné konstrukce - navrhování prvků a spojů dřevěných konstrukcí.

Korekvizity

Rozšíření znalostí stavební mechaniky a ocelových a dřevěných stavebních konstrukcí.

Doporučené volitelné složky programu

Možnost studia volitelných předmětů daného studijního programu nad rámec studijního plánu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné absolvování předmětu je podmíněno vypracováním úlohy numerického modelu ocelové konstrukce. Účast na cvičení je povinná. Zkouška je konána elektronicky, vytvořením numerického modelu zadané konstrukce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, přehled programových systémů.
2. Souřadné systémy, konvence vnitřních sil.
3. Materiálové charakteristiky, typy prvků, průřezové charakteristiky.
4. Geometrie konstrukce: rovinné systémy, prostorové systémy.
5. Okrajové podmínky: podepření konstrukce, spolupůsobení prvků.
6. Zatížení: typy zatížení,zatížení podle mezních stavů, kombinace. zatěžovacích stavů.
7. Analýza konstrukce: lineární výpočet napjatosti a přetvoření.
8. Stabilita. Vzpěrné délky prutů tlačených a ohýbaných.
9. Posouzení prvků.
10. Jednoduché případy konstrukční nelinearity: absence prutů, absence podpor.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, přehled programových systémů.
2. Souřadné systémy, konvence vnitřních sil.
3. Materiálové charakteristiky, typy prvků, průřezové charakteristiky.
4. Geometrie konstrukce: rovinné systémy, prostorové systémy.
5. Okrajové podmínky: podepření konstrukce, spolupůsobení prvků.
6. Zatížení: typy zatížení,zatížení podle mezních stavů, kombinace. zatěžovacích stavů.
7. Analýza konstrukce: lineární výpočet napjatosti a přetvoření.
8. Stabilita. Vzpěrné délky prutů tlačených a ohýbaných.
9. Posouzení prvků.
10. Jednoduché případy konstrukční nelinearity: absence prutů, absence podpor.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Souřadné systémy, konvence vnitřních sil.
2. Materiálové charakteristiky.
3. Průřezové charakteristiky.
4. Geometrie konstrukce.
5. Okrajové podmínky.
6. Zatížení.
7. Analýza konstrukce.
8. Stabilita.
9.-10. Posouzení prvků.