Detail předmětu

Specializovaný projekt (S-TZB)

FAST-CT006Ak. rok: 2018/2019

Aplikace teoretických poznatků v disciplínách technických zařízení budov na zadaný objekt. Rozbor problematiky, vstupní požadavky, okrajové podmínky. Uplatnění publikovaných, realizovaných a aktuálních řešení v ČR i zahraničí. Aplikace výpočetní techniky. Experimentální přístupy k řešení.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Rozvoj tvůrčích schopností při řešení problémových úloh při návrhu, ověřování funkce či jiném zkoumání soustav techniky prostředí. Studenti získají dovednosti při práci v laboratoři, měření in situ nebo zvýší své znalosti ve specializovaných výpočtech modelování chování technických systémů.

Prerekvizity

Interní mikroklima, zdravotní technika, vytápění, vzduchotechnika na úrovni předmětů letního semestru magisterského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou praktických cvičení a samostudia. Účast na cvičeních je povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Průběžné konzultace rozpracovaných úkolů a předložení celé zpráva v zápočtovém týdnu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Prohloubení poznatků a tvůrčích schopností v oborech techniky prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zadání a specifikace stavebního objektu a sledovaného technického systému
Zpracování výpočtové části
Formulace experimentální, nebo specializované výpočtové, či jiné úlohy v souladu se zadáním diplomové práce
Zpracovávání zadané úlohy
Hodnocení výsledků a jejich ověření
Prezentace výsledků zpracovaného projektu