Detail předmětu

Diplomový seminář (S-TZB)

FAST-CT004Ak. rok: 2018/2019

Vypracování teoretické dílčí částí k diplomové práci. Analýza problematiky a nástin řešení. Studie podstatných pasáží tématu diplomové práce. Teoretické řešení problematiky. Aplikace informačních systémů. Zpracování rešerší tématicky souvisejících s řešeným tématem. Formální zpracování diplomové práce. Příprava výsledků pro prezentace. Prezentace výsledků.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Studenti zvýší své kompetence při řešení problematiky technických systémů v budovách. Budou schopni zpracovat komplexní analýzu soustav složitých budov, vytvářet variantní řešení a porovnávat je se současnou technickou praxí; tvůrčím způsobem vytvářet koncepce soustav techniky prostředí pro náročné aplikace.

Prerekvizity

Interní mikroklima budov, zdravotní technika, vytápění, vzduchotechnika na úrovni bakalářského stupně studia s povinně volitelnými předměty z okruhu technických zařízení budov.

Korekvizity

Souběžně je nutné doplňovat znalosti z technických zařízení budov formou předmětů zapsaných souběžně.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou praktických cvičení a samostudia. Účast na cvičeních je povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Pravidelné konzultace stěžejních bodů práce a odevzdání zprávy v zápočtovém týdnu semestru.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Prohloubení znalostí a tvůrčích schopností pro řešení problematiky v oborech techniky prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zadání a specifikace seminární práce související s diplomovou prací
Analýza problematiky, nástin řešení
Okrajové podmínky, problematika právní, ekonomická, ekologická
Forma a zpracování diplomové práce
Teoretické řešení s počítačovou podporou
Návrh technického řešení ve variantách
Výběr a řešení optimální varianty
Verifikace vybraného řešení
Příprava výsledků a jejich prezentace
Prezentace seminární práce