Detail předmětu

Diplomový seminář (K-KDK)

FAST-CO056Ak. rok: 2018/2019

Seminář je zaměřen k vypracování diplomové práce.
Výběr tématu diplomové práce, stanovení základních dispozičních a konstrukčních parametrů v návaznosti na konkrétní témata zadané diplomové práce. Vypracování seminární práce k problematice dané tématem diplomové práce. Požadavky na vypracování diplomové práce.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Znalosti a dovednosti z oblasti navrhování konstrukčních prvků, dílců a spojů nosných ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí. Statické působení nosných systémů stavebních konstrukcí. Návaznost statického a konstrukčního řešení. Zpracování statického a konstrukčního návrhu ocelové, ocelobetonové nebo dřevěné konstrukce podle zadané dispozice.

Prerekvizity

Znalosti navrhování prvků, dílců a spojů kovových a dřevěných konstrukcí. Principy stavební mechaniky, pružnosti, pevnosti a plasticity nutné pro komplexní návrh ocelové, ocelobetonové nebo dřevěné konstrukce. Základní principy stavební dynamiky.

Korekvizity

Rozšíření znalostí stavební mechaniky, pružnosti, pevnosti a plasticity. Rozšíření znalostí z problematiky modelování stavebních konstrukcí. Rozšíření znalostí stavební dynamiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou praktických cvičení a samostudia. Účast na cvičeních je povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné vypracování komplexního statického a konstrukčního návrhu ocelové, ocelobetonové nebo dřevěné konstrukce podle zadané dispozice.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání projektu.
2.-4. Geometrické a dispoziční řešení konstrukce, varianty konstrukčního a statického řešení, předběžné statické výpočty.
5.-9. Řešení projektu: modelování, statické výpočty, dimenzování. Konzultace s vedoucím diplomové práce.
10.-11. Řešení projektu: konstrukční řešení, výkresová dokumentace. Konzultace s vedoucím diplomové práce.
12. Kompletace projektu.
13. Prezentace projektu.