Detail předmětu

Speciální kovové konstrukce (K)

FAST-CO069Ak. rok: 2018/2019

Navrhování sil a zásobníků: membránová teorie skořepinových ocelových konstrukcí; ohybové poruchy membránového stavu; poloohybová a ohybová teorie ocelových skořepin výpočet zatížení zásobníků; výpočet přechodového prstence a kotvení zásobníků.
Příhradové konstrukce na velká rozpětí. Kotvení ocelových konstrukcí.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student získá podrobnější znalosti a dovednosti z oblasti výpočtu ohybové poruchy membránového stavu. Bude schopen navrhnout zásobník podle poloohybové teorie. Bude schopen stanovit zatížení zásobníků, navrhnout komoru a výsypku zásobníku, navrhnout přechodový prstenec a provést výpočet kotvení zásobníku. Získá podrobnější znalosti a dovednosti z oblasti výpočtu příhradové konstrukce na velká rozpětí a kotvení ocelových konstrukcí.

Prerekvizity

Kovové konstrukce - navrhování prvků a spojů ocelových konstrukcí. Stavební mechanika, pružnost a pevnost.

Korekvizity

Rozšíření znalostí stavební mechaniky a numerické matematiky, získání znalostí z problematiky modelování stavebních konstrukcí.

Doporučené volitelné složky programu

Možnost studia volitelných předmětů daného studijního programu nad rámec studijního plánu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné absolvování předmětu je podmíněno vypracováním úloh rozpracovaných ve cvičení. Účast na cvičení je povinná. Zkouška je konána písemnou formou.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Skořepinové konstrukce.
2. Nádrže a zásobníky.
3. Zatížení rotačně symetrických skořepin.
4. Membránový stav rotačně symetrických skořepin.
5. Poloohybová teorie.
6. Lokální poruchy.
7. Přechodový prstenec a kotvení zásobníků.
8. Příhradové konstrukce na velká rozpětí.
9. Klasifikace kotvení ocelových konstrukcí.
10. Návrh kotvení ocelových konstrukcí.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Skořepinové konstrukce.
2. Nádrže a zásobníky.
3. Zatížení rotačně symetrických skořepin.
4. Membránový stav rotačně symetrických skořepin.
5. Poloohybová teorie.
6. Lokální poruchy.
7. Přechodový prstenec a kotvení zásobníků.
8. Příhradové konstrukce na velká rozpětí.
9. Klasifikace kotvení ocelových konstrukcí.
10. Návrh kotvení ocelových konstrukcí.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Skořepinové konstrukce.
2. - 3. Zatížení rotačně symetrických skořepin.
4. Membránový stav rotačně symetrických skořepin.
5. Poloohybová teorie.
6. Lokální poruchy.
7. Přechodový prstenec.
8. Kotvení zásobníků.
9. Příhradové konstrukce na velká rozpětí.
10. Návrh kotvení ocelových konstrukcí.