Detail předmětu

Speciální betonové konstrukce (K)

FAST-CL004Ak. rok: 2018/2019

Analýza prostorových soustav. Předpjaté konstrukce pozemního stavitelství. Výškové budovy. Deskové konstrukce předepnuté soudržnými a nesoudržnými kabely.
Obloukové konstrukce pozemního stavitelství. Obloukové mostní konstrukce. Příklady obloukových konstrukcí. Báně a skořepiny.
Visuté a zavěšené soustavy. Zavěšené konstrukce. Visuté konstrukce. Konstrukce z předpjatého pásu.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Výsledky učení předmětu

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
Schopnost navrhovat předpjaté stropní konstrukce.
Schopnost analyzovat betonové konstrukce výškových budov.
Schopnost analyzovat betonové konstrukce oblouků.
Schopnost analyzovat betonové konstrukce skořepin.
Schopnost analyzovat zavěšené a visuté konstrukce.

Prerekvizity

stavební mechanika, betonové konstrukce, předpjatý beton, betonové mosty

Korekvizity

nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, problémů a metodologie. Ve cvičeních jsou vybraná hlavní témata procvičena na individuálně zadaných projektech (příkladech).

Způsob a kritéria hodnocení

K zápočtu se požaduje odevzdání projektu vypracovaného podle individuálního zadání a příkladů. Studenti jsou povinni projekt a příklady průběžně konzultovat ve stanovených termínech konzultací a korekcí a odevzdat do určeného termínu. Docházka ve cvičeních je kontrolovaná. Zkouška je písemná a sestává z příkladu na probírané téma a z části teoretické. Podmínkou úspěšného složení zkoušky je splnění obou částí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Analýza prostorových soustav.
2. Předpjaté konstrukce pozemního stavitelství.
3. Výškové budovy.
4. Deskové konstrukce předepnuté soudržnými a nesoudržnými kabely.
5. Obloukové konstrukce pozemního stavitelství. Obloukové mostní konstrukce.
6. Báně.
7. Skořepiny.
8. Visuté a zavěšené soustavy. Zavěšené konstrukce.
9. Visuté konstrukce.
10. Konstrukce z předpjatého pásu.

Cíl

Analyzovat vybrané speciální betonové konstrukce, jako např. konstrukce výškových budov, oblouky, skořepiny, zavěšené a visuté konstrukce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor K , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Analýza prostorových soustav.
2. Předpjaté konstrukce pozemního stavitelství.
3. Výškové budovy.
4. Deskové konstrukce předepnuté soudržnými a nesoudržnými kabely.
5. Obloukové konstrukce pozemního stavitelství. Obloukové mostní konstrukce.
6. Báně.
7. Skořepiny.
8. Visuté a zavěšené soustavy. Zavěšené konstrukce.
9. Visuté konstrukce.
10. Konstrukce z předpjatého pásu.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Předpjatá stropní konstrukce patrových garáží: Návrh rozměrů a předpětí, geometrie, zatěžovací stavy.
2. Modelování desky na počítači.
3.- 4. Stanovení statických veličin na počítači včetně grafických výstupů.
5. Dokončení statiky a její kontrola.
6. Dimenzování desky na ohyb.
7. Korekce.
8. Dimenzování desky na protlačení.
9. Výkresy. Kontrola dimenzování.
10. Odevzdání projektu, zápočet.