Detail předmětu

Psychologie ve firemní praxi

FAST-CZ056Ak. rok: 2018/2019

Předmět zabezpečuje orientaci v měkkých dovednostech ve firemní praxi, zvyšuje uplatnitelnost a konkurenceschopnost absolventa. Předmět průřezově seznamuje studenty se základními měkkými dovednostmi, které zefektivňují kariérní i osobnostní růst absolventa.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Orientace v mezilidských situacích ve firemní praxi, schopnost aplikovat získané znalosti a dovednosti v osobním i profesním životě. Schopnost účelně se emočně i myšlenkově regulovat ve směru svého kariérního růstu i výkonnosti pro firmu. Schopnost nahlížet na lidské vztahy, na skupinové procesy, na vlastní komunikační styl a aktivně je přetvářet pro potřebu firmy.

Prerekvizity

Základní znalosti z oblasti psychologie a sociologie ze střední školy (z předmětů Základy společenských věd nebo Občanská nauka). Základní orientace v pojmech obecné psychologie, sociologie a sociálních skupin.

Korekvizity

Základní orientace v chodu firmy, v pracovním zařazení oborových pozic do personálního systému firmy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Informace budou předávány formou přednášek doprovázených obrazovým materiálem. Přednášky, základní informace, průběžné testy a mnoho informací nad rámec přednášených témat student nalezne v LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti budou průběžně prokazovat nabyté znalosti a schopnosti v testech v LMS Moodle(max. 40% bodů), na konci semestru pak vypracují semestrální zápočtovou písemnou práci (max. 60% bodů), přičemž pro získání zápočtu je nutné získat 75% bodů z celkového hodnocení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Měkké dovednosti (soft-skills), vymezení, užití v praxi, důležitost pro konkurenceschopnost.
2. Asertivita a přístup k druhému, asertivita jako možnost změny vztahů a spolupráce s druhými, sebehodnocení, respekt k sobě, k druhým.
3. Komunikace, empatie, čtení neverbality, zlozvyky v komunikaci.
4. Jednání s problémovými typy, jejich identifikace a jejich specifika v komunikaci.
5. Konflikt a vyjednávání, strategie jednání s ohledem na výsledek jednání.
6. Prezentace výsledků vlastní práce odborné i laické veřejnosti. Práce s publikem.
7. Sociální skupina versus tým, dynamika a složení týmů.
8. Pracovní prostředí a související psychologické aspekty. Hygiena pracovního prostředí.
9. Problémové jednání na pracovišti. Identifikace a řešení pro stavební praxi.
10. Self-management jako zvyšování osobní výkonnosti.
11. Time - management 4. a 5. generace, výkonnost a priority.
12. Stres, jeho fyziologie a relaxační techniky. Redukce stresu.
13. Inovace a kreativita, jejich podpora ve směru zvýšení vlastního výkonu a tvůrčí činnosti.

Cíl

Orientace v mezilidských situacích (s ohledem na manažerskou pozici), schopnost aplikovat získané znalosti a dovednosti v osobním i profesním životě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  obor S , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  obor S , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  obor R , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  obor S , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  obor S , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  obor S , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
  obor R , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor R , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Měkké dovednosti (soft-skills), vymezení, užití v praxi, důležitost pro konkurenceschopnost.
2. Asertivita a přístup k druhému, asertivita jako možnost změny vztahů a spolupráce s druhými, sebehodnocení, respekt k sobě, k druhým.
3. Komunikace, empatie, čtení neverbality, zlozvyky v komunikaci.
4. Jednání s problémovými typy, jejich identifikace a jejich specifika v komunikaci.
5. Konflikt a vyjednávání, strategie jednání s ohledem na výsledek jednání.
6. Prezentace výsledků vlastní práce odborné i laické veřejnosti. Práce s publikem.
7. Sociální skupina versus tým, dynamika a složení týmů.
8. Pracovní prostředí a související psychologické aspekty. Hygiena pracovního prostředí.
9. Problémové jednání na pracovišti. Identifikace a řešení pro stavební praxi.
10. Self-management jako zvyšování osobní výkonnosti.
11. Time - management 4. a 5. generace, výkonnost a priority.
12. Stres, jeho fyziologie a relaxační techniky. Redukce stresu.
13. Inovace a kreativita, jejich podpora ve směru zvýšení vlastního výkonu a tvůrčí činnosti.