Detail předmětu

Vodárenství

FAST-DP63Ak. rok: 2018/2019

Metody analýza spotřeby vody, modely predikce potřeby vody, optimalizace návrhu systémů zásobování pitnou vodou, optimalizace tlakových poměrů, modely hydraulické analýzy vodovodních sítí, ztráty vody a metody jejich snižování, technické prostředky pro lokalizaci úniků, hodnocení technického stavu vodárenských systému, kritéria hodnocení, plánování rekonstrukcí, spolehlivost vodárenských systémů, modelování kvality vody při její distribuci.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Prerekvizity

Znalosti na úrovni předmětů 0P0 Doprava vody nebo BP03 Vodárenství z magisterských studijních programů

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vývoj spotřeby vody
2. Výhledové potřeby vody, výpočet potřeby vody
3.- 4. Optimalizace navrhování struktury vodárenských systémů
5. -6. Optimalizace tlakových poměrů
7. Tlakové redukční ventily
8. Ztráty vody
9. Technické prostředky pro lokalizyci úniků, korelátory
10. Ukazatele technického stavu a způsoby jejich stanovení
11. Posuzování technického stavu vodovodních sítí
12. Plánování rekonstrukcí
13. Riziková analýza

Cíl

Prohloubit znalosti z oblasti veřejného zásobování pitnou vodou se zaměřením na navrhování vodárenských systémů, stanovení a zvýšení spolehlivosti dodávek vody, plánování rekonstrukcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vývoj spotřeby vody
2. Výhledové potřeby vody, výpočet potřeby vody
3.- 4. Optimalizace navrhování struktury vodárenských systémů
5. -6. Optimalizace tlakových poměrů
7. Tlakové redukční ventily
8. Ztráty vody
9. Technické prostředky pro lokalizyci úniků, korelátory
10. Ukazatele technického stavu a způsoby jejich stanovení
11. Posuzování technického stavu vodovodních sítí
12. Plánování rekonstrukcí
13. Riziková analýza