Detail předmětu

Kalibrační a laboratorní měření hydraulických veličin

FAST-DR72Ak. rok: 2018/2019

Dosáhnout poznatky o nejmodernější měřicí technice pro měření veličin na hydraulických modelech i in-situ. Využitelnost bezkontaktních metod - laserová dopplerovská anemometrie, ultrazvuková anemometrie, jejich výhody a úskalí. Měřitelnost parametrů na rozměrově malých objektech a v rotujících či pohyblivých částech okruhů. Technika a postupy pro realizaci úředních měření a měření v akreditovaných laboratořích.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb (VST-VST)

Prerekvizity

Matematika, fyzika, hydraulika, hydromechanika, základy statistiky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-4.Přehledy současných měřicích metod využívaných v protékaných prostorech (mikropohled, makropohled), využití kontaktních způsobů
5.- 8. Bezkontaktní ultrazvukové a optoelektronické metody měření rychlostí, hloubek a průtoků. Integrální metody.
9. Měření tlaků, sil a momentů.
10.Kalibrace, kontrola měřidel, návaznost na etalon vyhodnocované jednotky
11.Autorizovaná měření veličin, akreditované laboratoře
12.Měření rychlostí proudění v extrémních podmínkách (kapiláry, mezní vrstva)
13.Měření v pohybujícím se prostoru

Cíl

Oblast navazuje na znalosti matematiky, fyziky, hydrauliky, hydrologie. Absolvent získá přehled o kontaktních a nejmodernějších bezkontaktních měřicích metodách. Kalibrace měřidel a měřicích systémů. Přehled o možnostech měření struktury proudu. Využitelnost integračních metod při měření parametrů proudění. Měření v extrémních podmínkách (nízké a vysoké rychlosti). Autorizované měření hydraulických veličin. Akreditace laboratoří a legislativní požadavky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-4.Přehledy současných měřicích metod využívaných v protékaných prostorech (mikropohled, makropohled), využití kontaktních způsobů
5.- 8. Bezkontaktní ultrazvukové a optoelektronické metody měření rychlostí, hloubek a průtoků. Integrální metody.
9. Měření tlaků, sil a momentů.
10.Kalibrace, kontrola měřidel, návaznost na etalon vyhodnocované jednotky
11.Autorizovaná měření veličin, akreditované laboratoře
12.Měření rychlostí proudění v extrémních podmínkách (kapiláry, mezní vrstva)
13.Měření v pohybujícím se prostoru