Detail předmětu

Hydrologie

FAST-DS71Ak. rok: 2018/2019

Základy stochastické hydrologie, modelování umělých průtokových řad, modelování syntetických dešťů, problematika časového a prostorového rozdělení srážek, meteorologické radary a meteorologické družice, numerické meteorologické předpovědní modely, modely srážkoodtokového procesu v malých a velkých povodích, operativní předpovědi odtoku vody z povodí, extrémní průtoky

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Prerekvizity

Základy znalosti z vyšší matematiky, statistiky a teorie pravděpodobnosti, fyziky. Hlubší znalosti z hydrologie na úrovni magisterského studia

Doporučená nebo povinná literatura

Chow Ven Te: Handbook of Applied Hydrology. Published by McGraw Hill Text 1964
Ram S. Gupta: Hydrology and Hydraulic Systems. Waveland Press 2007
Samuel D. Brody, Wesley E. Highfield, Jung Eun Kang: The Causes and Consequences of Flooding in the United States. Cambridge University Press 2011
Wagener, T. - Wheater, H.S. - Gupta, H.V.: Rainfall-Runoff Mmodelling in Gauged and Ungauged Catchments. Imperial College Press 2004

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základy stochastické hydrologie
2. Modelování umělých průtokových řad
3. Modelování syntetických dešťů.
4. Odhady prostorového rozložení srážek nad povodím.
5. Meteorologické radary, meteorologické družice
6. Numerické předpovědní modely srážek
7. Modely srážkoodtokového procesu v malých povodích
8. Modely srážkoodtokového procesu ve velkých povodích
9.-11. Operativní předpovědi odtoku vody z povodí
12.-13. Extrémní průtoky

Cíl

Schopnost podrobné orientace v hydrogické problematice, samostatné řešení náročných hydrologických úloh, výchozí teoretické znalosti pro
navazující doktorské studium zaměřené na vodohospodářskou problematiku

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základy stochastické hydrologie
2. Modelování umělých průtokových řad
3. Modelování syntetických dešťů.
4. Odhady prostorového rozložení srážek nad povodím.
5. Meteorologické radary, meteorologické družice
6. Numerické předpovědní modely srážek
7. Modely srážkoodtokového procesu v malých povodích
8. Modely srážkoodtokového procesu ve velkých povodích
9.-11. Operativní předpovědi odtoku vody z povodí
12.-13. Extrémní průtoky