Detail předmětu

Spolehlivost konstrukcí vozovek a jejich navrhování

FAST-DM61Ak. rok: 2018/2019

Obecný pohled na spolehlivost silničních sítí, systémů a konstrukcí, společné zásady a rozvedení spolehlivostního a pravděpodobnostního přístupu do řešení problémů ve výstavbě, zdokonalování, údržbě a opravách sítě pozemních komunikací. Presentace výzkumů, které řeší nebo může řešit Ústav pozemních komunikací. Studenti z různých specializací prezentují přístup ke spolehlivosti v konstrukcích a systémech podle jejich témat doktorských prací. Hledání metologie použitelné pro disertační práce.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Prerekvizity

stavební mechanika, navrhování konstrukcí, spolehlivost, fyzika

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod a příprava literatury k prostudování, téma seminárních prací
3. - 5. Samostatné zpracování zadaného tématu
6. - 7. Společný rozbor zpracování jednotlivých témat prací
8. - 10. Prohloubení přístupu spolehlivosti a návrh metodologie disertačních prací
11.-13. Presentace prací, detailní diskuze.

Cíl

Hlavním cílem je definování spolehlivosti silničních sítí, systémů a konstrukcí a představení principů řešení problémů spolehlivostní přístupem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor KDS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor KDS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor KDS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor KDS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod a příprava literatury k prostudování, téma seminárních prací
3. - 5. Samostatné zpracování zadaného tématu
6. - 7. Společný rozbor zpracování jednotlivých témat prací
8. - 10. Prohloubení přístupu spolehlivosti a návrh metodologie disertačních prací
11.-13. Presentace prací, detailní diskuze.