Detail předmětu

Citování ve vědecké praxi

FEKT-DPC-CVPAk. rok: 2020/2021

Kurz studenty seznamuje s problematikou citování (tvorba citací, plagiátorství, citační analýzy apod.) a autorskoprávními aspekty vědeckého publikování. Kromě této problematiky je pozornost věnována také kreativním technikám učení, vyhledávání odborných informací, hodnocení informací na internetu a prezentaci informací. Výuka je zaměřena na praktické využívání odborných zdrojů, které univerzita předplácí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát zásady etického užití informací. Budou umět tvořit citace různých druhů dokumentů a využívat k jejich tvorbě citační manažery. Budou znát autorskoprávní aspekty publikační činnosti a problematiku otevřeného přístupu. Budou umět vyhledávat v elektronických informačních zdrojích dostupných na VUT. Dokáží kriticky hodnotit informace nalezené na internetu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a seminářů, součástí je e-learningová podpora v systému Moodle

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutná účast na 5 ze 7 přednáškách a plnění zadaných úkolů v jednotlivých kapitolách z 50%.

Osnovy výuky

1. Citování a plagiátorství
2.-3. Citace a citační manažery
4.-5. Autorskoprávní aspekty
6.-7. Open Access a predátorští nakladatelé
8. Citační databáze a analýzy
9.-10. Zdroje odborných informací
11. Kritické myšlení
12.-13. Prezentace informací

Učební cíle

Cílem předmětu je studenty seznámit s autorskoprávními požadavky na jejich práci a správnému citování zdrojů v takové míře, aby byli schopni tyto znalosti předat dále vlastním studentům.

Základní literatura

Krčál M., Teplíková Z.: Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPC-EKT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program DPC-IBE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program DPC-KAM doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program DPC-MET doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program DPC-SEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program DPC-TLI doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  • Program DPC-TEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning