Detail předmětu

Semestrální práce

FEKT-MPC-M2EAk. rok: 2020/2021

Jádrem předmětu je samostatná technická práce, v níž student řeší problém, který si vybral z nabídky zadání programu MPC-EKT. Práce je zaměřena na vyhledání informací, jejich prostudování a zpracování rešerše o zvoleném tématu. Následně je navrženo vlastní technické řešení a vypracována písemná zpráva. Předmět je započten po obhájení práce před hodnoticí komisí. Po úspěšné obhajobě projekt pokračuje jako závěrečná diplomová práce (MPC-MSE).

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen: (a) samostatně realizovat technický projekt; (b) vytvořit k projektu technickou zprávu; (c) projekt obhájit.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Podle tématu práce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Student odevzdává samostatný projekt a obhajuje jej. Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Semestrální projekt hodnotí odborná komise.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Zpracování individuální magisterské technické práce.

Cíl

Cílem předmětu je zpracování samostatné magisterské technické práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-EKT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning