Detail předmětu

Polymerní biomateriály

FCH-DCO_PBMAk. rok: 2018/2019

Předmět je úvodem do studia polymerů jako biomateriálů pro použití v biotechnologiích, farmacii a medicíně. Cílem kursu je poskytnout základní informace potřebné k pochopení principů a mechanismů interakcí, ke kterým dochází při kontaktu syntetického polymeru s biologickým prostředím a jeho složkami a vysvětlit podmíněnost těchto interakcí strukturou, fyzikálními a chemickými vlastnostmi použitých polymerů. Na typických příkladech objasňuje jaké vlastnosti polymeru jsou rozhodující pro jejich použití v možných aplikacích v lékařství, farmacii či biotechnologiích. Kurz je uspořádán do tematických bloků zahrnujících témata: struktura a vlastnosti nejvýznamnějších typů biopolymerů a jejich srovnání s polymery syntetickým; biodegradovatelné a bioanalogické polymery; interakce makromolekulárních látek s biologickým prostředím; principy a projevy biokompatibility polymerů; imunitní vlastnosti polymerů; rozbor typických příkladů aplikací polymerů jako biomateriálů v medicíně; polymery pro farmaceutické aplikace; současné a perspektivní trendy ve výzkumu polymerních biomateriálů a bioanalogických systémů.
Předpokládá se aktivní práce studentů s původní literaturou při doplňování konkrétních poznatků a příkladů dokumentujících jednotlivá témata.

Výsledky učení předmětu

Zkouška

Doporučená nebo povinná literatura

Painter, P.C., Coleman, M.M.: Fundamentals of Polymer Science, 2nd Ed., Technonomic Publ.Comp., Lancaster- Basel, 1997 (CS)
Alberts, B. et al.: The Molecular Biology of the Cell, Graland Publishing, N.Y., 3rd Ed. 1994 Drobník,J., Rypáček, F., Soluble Synthetic Polymers in Biological Systems, Adv. Polym. Sci., 57: 1-50, 1984 Alberts, B. et al.: The Molecular Biology of the Cell, Graland Publishing, N.Y., 3rd Ed. 1994 Drobník,J., Rypáček, F., Soluble Synthetic Polymers in Biological Systems, Adv. Polym. Sci., 57: 1-50, 1984 Alberts, B. et al.: The Molecular Biology of the Cell, Graland Publishing, N.Y., 3rd Ed. 1994 Drobník,J., Rypáček, F., Soluble Synthetic Polymers in Biological Systems, Adv. Polym. Sci., 57: 1-50, 1984 (CS)
Bronzino, J.D. (Ed.) : The Biomedical Engineering Handbook, CRC Press, 1995 (CS)
Fan, L. T. and Singh, S. K.: Controlled release. A quantitative treatment. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1989 (CS)
Mobley, D.P. (Ed.): Plastics from Microbes: Microbial Synthesis of Polymers and Polymer Precursors,Hanser Publishers, Munich-Vienna-New York, 1994. (CS)
Lanza, R.P., Langer, R., Vacanti, J.,(Eds.) : Principles of Tissue Engineering, 2nd Ed.,Academic Press, 2000 (CS)
Dee,K.C., Puleo, D.A., Bizios, R.: Tissue-Biomaterial Interaction (An introduction), Willey-Liss, 2002 (CS)
Drobník, J., Rypáček, F.: Soluble Synthetic Polymers in Biological Systems, Adv. Polym. Sci., 57: 1-50, 1984 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je úvodem do studia polymerů jako biomateriálů pro použití v biotechnologiích, farmacii a medicíně. Cílem kursu je poskytnout základní informace potřebné k pochopení principů
a mechanismů interakcí, ke kterým dochází při kontaktu syntetického polymeru s biologickým prostředím a jeho složkami a vysvětlit podmíněnost těchto interakcí strukturou, fyzikálními
a chemickými vlastnostmi použitých polymerů. Na typických příkladech objasňuje jaké vlastnosti polymeru jsou rozhodující pro jejich použití v možných aplikacích v lékařství, farmacii či biotechnologiích. Kurz je uspořádán do tematických bloků zahrnujících témata: struktura a vlastnosti nejvýznamnějších typů biopolymerů a jejich srovnání s polymery syntetickým; biodegradovatelné a bioanalogické polymery; interakce makromolekulárních látek s biologickým prostředím; principy a projevy biokompatibility polymerů; imunitní vlastnosti polymerů; rozbor typických příkladů aplikací polymerů jako biomateriálů v medicíně; polymery pro farmaceutické aplikace; současné a perspektivní trendy ve výzkumu polymerních biomateriálů a ioanalogických systémů.
Předpokládá se aktivní práce studentů s původní literaturou při doplňování konkrétních poznatků a příkladů dokumentujících jednotlivá témata.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKCP_MCH_4 doktorský

    obor DKCO_MCH , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

  • Program DPCP_MCH_4 doktorský

    obor DPCO_MCH , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný