Detail předmětu

Zpracování obrazu

FIT-ZPOAk. rok: 2018/2019

Úvod do zpracování obrazu, pořizování obrazových dat, bodové, diskrétní plošné transformace obrazu, lineární filtrace obrazu, poškození obrazu, typy šumu, optimální filtrace obrazu, nelineární filtrace obrazu, vodoznaky (watermarks), detekce hran, segmentace, analýza pohybu, bezeztrátová a ztrátová komprese obrazu.

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí se základy zpracování obrazu (transformace obrazu, filtrace, potlačování šumu atd.) po teoretické stránce. Naučí se aplikovat získané znalosti na konkrétní příklady úloh zpracování obrazu. Seznámit se též s vyššími obrazovými algoritmy. Naučí se i praktické realizaci úloh zpracování obrazu formou projektů.
Studenti se zdokonalí v týmové práci na projektech a v použití jazyka C.

Prerekvizity


Programovací jazyk C, základní znalosti z počítačové grafiky, matematické
analýzy a lineární algebry.

Doporučená nebo povinná literatura

Hlaváč, V., Šonka, M.: Počítačové vidění, GRADA 1992, ISBN 80-85424-67-3
Jahne, B.: Handbook of Computer Vision and Applications, Academic Press, 1999, ISBN 0-12-379770-5
Russ, J.C.: The Image Processing Handbook, CRC Press 1995, ISBM 0-8493-2516-1

Způsob a kritéria hodnocení

Půlsemenstrální test, individuální projekt.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Seznámit se se základy zpracování obrazu (transformace obrazu, filtrace, potlačování šumu atd.) po teoretické stránce. Naučit se aplikovat získané znalosti na konkrétní příklady úloh zpracování obrazu. Seznámit se s vyššími obrazovými algoritmy. Naučit se praktické realizaci úloh zpracování obrazu formou projektů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MGM , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod, reprezentace obrazu, lineární filtrace (8. 2. 2019 Zemčík slajdy)
 2. Pořizování obrazu (15. 2. 2019 Zemčík? slajdyslajdydemo)
 3. Diskrétní transformace obrazu, FFT, vztah k filtraci (Zemčík 22. 2. 2019 slajdy a slajdy)
 4. Bodové transformace obrazu (1. 3. 2019 Beran slajdy, demo.zip)
 5. Detekce hran, segmentace (8. 3. 2019 Beran slajdypříklady)
 6. Převzorkování, warping, morphing (15. 3. 2019 Zemčík slajdy)
 7. DCT, Wavelety  (22. 3. 2019 Bařina slajdy)
 8. Vodoznaky (watermarks) (29. 3. 2019 Mlích slajdy, demo)
 9. Test + prezentace stavu projektů (5. 4. 2019 Beran)
 10. Obraz, poškození obrazu, typy šumu, optimální filtrace (12. 4. 2019 Španěl slajdy)
 11. přednáška odpadá - Velký pátek (19. 4. 2019)
 12. Obhajoby projektů + různé (26. 4. 2019 Beran)
 13. Matematická morfologie, analýza pohybu, závěr (3.5. Španěl slajdy)

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Individuálně přidělené projekty v době trvání celého předmětu