Detail předmětu

Programování v .NET a C#

FEKT-XMW5Ak. rok: 2018/2019

Úvod do platformy .NET – práce s pamětí, CLR, typová bezpečnost, assembly, Základy jazyka C# - syntaxe, primitivní datové typy, operátory, namespace,OOP v C# - třída, dědičnost, interface, struktura, modifikátory přístupu, generika, Pokročilé konstrukce v C# - delegáty, eventy, zachytávání vyjímek, lambdy, Base class library - IDisposable, kolekce, IO streamy, LINQ, Návrhové vzory, Desktop GUI - WinForms, WPF, MVVM, UX design, WEB - ASP.NET, MVC, ORM, SOLID - principy, IoC kontejnery, WCF a interoperabilita, Paralelní a asynchronní programovaní - Async await, PLINQ, Parallel task library, Testování v C# - MSTest, nUnit, TDD, UX

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Schopnost navrhovat a implementovat aplikace a distribuované systémy na platformě .NET.

Prerekvizity

Schopnost programování

Doporučená nebo povinná literatura

C# in NutShell - http://www.amazon.com/C-5-0-Nutshell-Definitive-Reference/dp/1449320104/ref=sr_1_sc_1?s=books&ie=UTF8&qid=1410518833&sr=1-1-spell&keywords=C%23+in+nusthell
http://www.microsoft.com/msdn
Agile principles patterns and practices in C# - http://www.amazon.com/Agile-Principles-Patterns-Practices-C/dp/0131857258
GOF - http://www.amazon.com/Design-Patterns-Elements-Reusable-Object-Oriented/dp/0201633612/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1410518852&sr=1-1&keywords=GOF
Clean Code - http://www.amazon.com/Clean-Code-Handbook-Software-Craftsmanship/dp/0132350882/ref=pd_bxgy_b_text_y
The art of Unit testing - http://www.amazon.com/Art-Unit-Testing-examples/dp/1617290890/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1410518884&sr=1-1&keywords=the+art+of+unit+testing

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do platformy .NET – práce s pamětí, CLR, typová bezpečnost, assembly
2. Základy jazyka C# - syntaxe, primitivní datové typy, operátory, namespace
3. OOP v C# - třída, dědičnost, interface, struktura, modifikátory přístupu, generika
4. Pokročilé konstrukce v C# - delegáty, eventy, zachytávání vyjímek, lambdy
5. Base class library - IDisposable, kolekce, IO streamy, LINQ
6. Návrhové vzory
7. Desktop GUI - WinForms, WPF, MVVM, UX design
8. WEB - ASP.NET, MVC, ORM
9. SOLID - principy, IoC kontejnery
10. WCF a interoperabilita
11. Paralelní a asynchronní programovaní - Async await, PLINQ, Parallel task library
12. Testování v C# - MSTest, nUnit, TDD, UX

Cíl

Získat přehled o technologii .NET a programování v C#.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IBEP-T bakalářský

  obor T-IBP , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-AMT , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BK-EST , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BK-MET , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BK-SEE , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BK-TLI , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-T bakalářský

  obor T-IBP , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-AMT , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-EST , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-EST , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BK-MET , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-MET , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor B-SEE , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-SEE , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-TLI , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-TLI , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-T bakalářský

  obor T-IBP , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program AUDIO-P magisterský navazující

  obor P-AUD , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný mimooborový

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-BEI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-BEI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EEN , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EEN , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EEN , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor ML-EST , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EST , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EST , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EVM , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EVM , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EVM , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-KAM , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-KAM , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-KAM , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-MEL , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-MEL , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-MEL , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor M1-SVE , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-SVE , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-SVE , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor ML1-TIT , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-TIT , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-TIT , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program AUDIO-P magisterský navazující

  obor P-AUD , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný mimooborový

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-BEI , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-BEI , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EEN , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EEN , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EEN , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EST , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EST , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EST , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor ML-EVM , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EVM , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EVM , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-KAM , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-KAM , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-KAM , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-MEL , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-MEL , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-MEL , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor ML1-SVE , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-SVE , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-SVE , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-TIT , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-TIT , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-TIT , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor