Detail předmětu

Síťové technologie Microsoft Windows

FEKT-XMW3Ak. rok: 2018/2019

NAT, routing a Windows Firewall, multicasting. Služby a protokoly SMTP, NNTP a POP3. PKI: certifikační autorita, EFS, šifrování emailu, certifikáty pro IIS. IPSec a VPN (PPTP a L2TP), RADIUS (IAS). Softwareové instalace (Service Pack, Office + Office Resource Kit). Active Directory: sites, services, replikace, Global Catalog, typy doménových skupin, struktura databáze a LDAP, directory partitions a jejich replikace, integrace DNS a NetBIOS. SQL Server: instalace, systémové a uživatelské databáze, typy objektů (tabulky, view, stored procedure, funkce), primární a cizí klíče, SQL Query Analyzer, Enterprise Manager, Network Libraries, MSDE, zabezpečení: uživatelé a loginy, vnitřní struktura databáze (transakce a logy, locky, databázové soubory, zálohování a obnova databází, systémové tabulky), replikace databází, monitorování serveru, DTS.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Schopnost samostatně implementovat, spravovat a řešit problémy v oblasti síťových technologií na bázi MS Windows.

Prerekvizity

BMW1, BMW2

Literatura

MCSA/MCSE Managing a Microsoft® Windows® 2000 Network Environment Readiness Review; Exam 70-218, Microsoft Corporation, ISBN 0-7356-1636-1
# Windows 2008 Server - http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/default.aspx

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Routing, DHCP, Windows Firewall
rozdíl mezi ICS a NAT, NAT, RIP, WDS, OPSF, DNS, (WINS)
Certifikáty, certifikační autorita, EFS, šifrování emailu,
Remote Access Connection, autorizace, RADIUS (IAS), demand-dial routing
IPSec a VPN (PPTP a L2TP), Služby a protokoly SMTP, NNTP a POP3.
Active Directory: úvod, struktura, role
Active Directory: účty, skupiny
Active Directory: trusty, replikace
Active Directory: kerberos, LDAP
SQL Server: Instalace, systémové a uživatelské databáze, typy objektů (tabulky, view, stored procedure, funkce), primární a cizí klíče, SQL Query Analyzer
SQL Server: Enterprise Manager, Network Libraries, MSDE, zabezpečení: uživatelé a loginy
SQL Server: Vnitřní struktura databáze (transakce a logy, locky, databázové soubory, zálohování a obnova databází, systémové tabulky),
SQL Server: Replikace databází, monitorování serveru, DTS.

Cíl

Získat podrobné znalosti o síťovém prostředí Microsoft Windows. Osvojit si v praxi teorii počítačových sítí a operačních systémů. Implementovat a spravovat a řešit problémy v oblasti síťových a serverových technologií na bázi Microsoft Windows Server 2008.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IBEP-T bakalářský

  obor T-IBP , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-AMT , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BK-EST , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BK-MET , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BK-SEE , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BK-TLI , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-T bakalářský

  obor T-IBP , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-AMT , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-EST , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-EST , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-MET , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-MET , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-SEE , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-SEE , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor BK-TLI , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-TLI , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-T bakalářský

  obor T-IBP , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-BEI , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-BEI , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EEN , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EEN , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EEN , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EST , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EST , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EST , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EVM , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EVM , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EVM , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor M1-MEL , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-MEL , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-MEL , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-SVE , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-SVE , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-SVE , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor ML-TIT , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-TIT , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-TIT , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor ML-EST , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EST , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EST , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor ML1-KAM , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-KAM , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-KAM , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-MEL , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-MEL , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-MEL , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný
  obor ML-SVE , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-SVE , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-SVE , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-TIT , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-TIT , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-TIT , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení na počítači

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor