Detail předmětu

Ekologické informační systémy

FEKT-MEISAk. rok: 2018/2019

Charakteristika,vlastnosti a specifika ekologických informací, statistické zpracování dat z monitoringu. Vlastnosti a architektura informačních systémů. Databázové systémy,dotazovací jazyky datových struktur, architektury databázových systémů, distribuované databáze. Vlastnosti a architektura geografických informačních systémů, manipulace s daty a jejich analýza. Interpretace ekologických dat.

Výsledky učení předmětu

Seznámení se specifikou ekologických informačních systémů, architekturou databázových systémů a vlastnostmi geografických informačních systémů.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Kiely, G.: Environmental Engineering. McGraw Hill, Boston 1997.
Pokorný, J.: Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech. Academia,Praha 1992.
Tuček, J.: Geografické informační systémy. Computer Press, Praha 1998.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast v laboratořích a ústní zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Charakteristika,vlastnosti a specifika ekologických informací, statistické zpracování dat z monitoringu. Vlastnosti a architektura informačních systémů. Databázové systémy,dotazovací jazyky datových struktur, architektury databázových systémů, distribuované databáze. Vlastnosti a architektura geografických informačních systémů, manipulace s daty a jejich analýza. Interpretace ekologických dat.

Cíl

Seznámení s vlastnostmi a druhy informačních systémů, jejich architekturou. Distribuované sítě a databázové systémy. Geografické informační systémy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-EEN , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný mimooborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

8 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Ostatní aktivity

5 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor