Detail předmětu

Matematický seminář

FEKT-KMASAk. rok: 2018/2019

Rovnice, nerovnice, elementární funkce.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti by po absolvování předmětu měli být schopni:
- upravovat a zjednodušovat výrazy;
- řešit základní rovnice a nerovnice;
- nalézt definiční obor a obor hodnot funkce.

Prerekvizity

Studenti by měli mít alespoň orientační znalosti práce s výrazy a elementárními funkcemi v rozsahu standardních požadavků k maturitě z matematiky.

Literatura

Kolářová: Matematický seminář (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování jsou popsány v článku 7 Studijního a zkušebního řádu.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro zápočet je nutné získat aspoň 50% hodnocení ze samostatné práce.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je doplnit středoškolské znalosti matematiky potřebné k dalšímu studiu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-BK bakalářský

  obor BK-AMT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor BK-EST , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor BK-MET , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor BK-SEE , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor BK-TLI , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Elektronické učební texty

Kolářová: Matematický seminář (cs)